นที No Comments

กรมสรรพากรขยายเวลาการยื่นงบการเงินของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ยื่นแบบผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://rdserver.rd.go.th/publish/news/detail.php?newsid=20170524

** คำชี้แจงเกี่ยวกับการขยายเวลายื่นงบการเงิน http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/download/balance230560.pdf

https://scontent.fbkk2-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/19113693_1334496503333940_3750146220665692778_n.png?oh=42a94c29cfc64caaa6527083b639f151&oe=59D2C3D6

Related posts:

Leave a Reply