No Comments

👍กรมสรรพากรจัดสัมมนาฟรี “หักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ถูกวิธีกับสรรพากร ครั้งที่ 2
วันที่ 18-19 มิถุนายน 2561
วันละ 2 รอบรอบละ 500
😃 วิทยากรโดย อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์ และอาจารย์วราวรรณ กิจวิชา
ลงทะเบียน https://goo.gl/6U86tE
เอกสารสัมมนา https://goo.gl/ZM2jXY

⭐️ วิไล วัชรชัยสิริกุล 8 มิถุนายน 2561
🌞 Line @nukbunchee

Related posts: