นที No Comments

การตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี ฯ 

เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว สภาวิชาชีพบัญชี ขอแนะนำให้สมาชิกสามัญ
โปรดแสดง “บัตรประจำตัวประชาชน” ในการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในวันเลือกตั้ง สภาวิชาชีพบัญชี ขอแนะนำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อ ลำดับที่ และหน่วยเลือกตั้ง โดย คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบ จากนั้นกรอกเลขบัตรประชาชนของตนเอง 13 หลัก และกด “ค้นหา”

คลิ๊กที่นี่เพื่อตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง https://eservice.fap.or.th/election_check/

ที่มา : สภาวิชาชีพบัญชี ฯhttp://www.fap.or.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=540034297&Ntype=30

Related posts:

Leave a Reply