No Comments

👍ขั้นตอนการยื่นงบการเงิน 3 วันสุดท้ายที่กรมพัฒน์ฯ
ขั้นตอนการยื่นงบการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าระหว่างวันที่ 28 , 30 และ 31 พ.ค. 61 ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สนามบินน้ำ) ชั้น 6 ขอให้ผู้ยื่นงบการเงินศึกษาขั้นตอนเพื่อความสะดวกในการขอรับบริการ
🔹การยื่นงบการเงินแบบกระดาษ
🔹การยื่นงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ DBD e-Filingโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการ พร้อมเจ้าหน้าให้คำแนะนำในการกรอกและนำส่ง
⭐️ วิไล วัชรชัยสิริกุล 23 พฤษภาคม 2561
🌞 ข่าว Line @nukbunchee

Related posts: