No Comments

👍ตอนที่ 1: เข้าใจงบการเงินภายใน 2 นาที โดย ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ
SPACE by Chulalongkorn Business School
👍https://bit.ly/2l5jZOQ

🗒เนื้อหา :
– งบการเงินมีกี่ประเภท
– คำศัพท์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินมีอะไรบ้าง
– สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องดูในงบการเงิน

🗒The Essential SPACE : สกัดความรู้สำคัญทางธุรกิจให้เข้าใจง่าย
จัดทำโดย SPACE by Chulalongkorn Business School
พื้นที่เรียนธุรกิจทางออนไลน์

⭐️วิไล วัชรชัยสิริกุล 12 กรกฎาคม 2561
🌞Line @nukbunchee

Related posts: