admin No Comments

👏 ยืดกฎขอสินเชื่อสถาบันการเงินใช้บัญชีเดียว ไปใช้ปี 2565 ให้ SMEs ปรับตัว
💶• แบงค์ชาติผ่อนผัน เพื่อให้กลุ่ม SMEs ปรับตัว จากเดิมกำหนดให้ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
อ่านต่อ https://goo.gl/PgrYsj
แหล่งข่าวจาก โพสต์ทูเดย์ วันที่ 7 มิถุนายน 2561
⭐️ วิไล วัชรชัยสิริกุล 7 มิถุนายน 2561
🌞 Line @nukbunchee

Related posts:

สรรพากรเปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างกฎหมาย รองรับระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1-15 สิงหาคม 25...
สรรพากรจะขยายเวลาออกหมายเรียกเกิน 5 ปีนับแต่วันยื่นแบบโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 3 อัฎฐ วรรคสอง ได้หรือไม...
เอกสารอบรม “ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 อย่างมั่นใจ ก้าวไปกับสรรพากร” จัดโดยกรมสรรพากร วันที่ 6 และ 7 มีนาคม 2...