นที No Comments

วีดีโอสัมมนาเรื่อง “การจัดทำงบกระแสเงินสดและปัญหาในการดำเนินกิจการของ NPAEs”

วันที่ 31 มีนาคม 2560

โดยรศ. ดร. วรศักดิ์ทุมนานนท์มีทั้งหมด 4 ตอน

คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารงบ 31032560

PART (1/4) https://www.youtube.com/watch?v=1hAhhfcNwY8

PART (2/4) https://www.youtube.com/watch?v=f2ALPtg6CVY

PART (3/4) https://www.youtube.com/watch?v=YJ5FftMHeJ0

PART (4/4) https://www.youtube.com/watch?v=wkemZHvDBuo

 

Related posts:

“ขยายเวลาการยื่นงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) สำหรับนิติบุคคลที่นำส่งงบการเงินในรูปแบบกร...
พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ว วันนี้ (ร่าง) เอกสารเผยแพร่ การพัฒนาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ
เพิ่มเติมจากกรมพัฒน์ การขยายระยะเวลาส่งงบการเงินทาง DBD e filing สำหรับงบของบริษัท เฉพาะบริษัทที่ประ...

Leave a Reply