นที No Comments

เชิญสัมมนาภาษี ฟรี 500 ที่นั่ง : กรมสรรพากร

ถามมา ตอบไป 108 ปัญหา ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เฉพาะผู้ประกอบการที่ยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต ภายใน 1 มกราคม 2556 –15 มกราคม 2558 พร้อม Update หลักเกณฑ์ใหม่

ที่มา :กรมสรรพากร

ดาวน์โหลดโบชัวร์

ดาวน์โหลดเอกสารสัมมนาสรรพากร เรื่อง 108 ปัญหา ภาษีมลูค่าเพิ่ม

 

 

Related posts:

Leave a Reply