นที No Comments

เปรียบเทียบ  พรบ. ศุลกากร พ.ศ. 2469  กับ พ.ศ 2560

มันมีปรับหลายรายการ   ต้องรอ  ตัวลูกอีก   ซึ่ง  จะมีผลต่อการทำงาน  นำเข้า  ส่งออก หลังวันที่  13 พ.ย. 2560

ผู้นำเข้า   ส่งออก   ชิปปิ้ง   ต้องเผื่อเวลา  หน่อยค่ะ

อ่านรายละเอียดได้ที่  http://dr-sangob-customs-law.blogspot.com/2017/05/2560-2469.html    

เครดิต : Dr.Sangob Customs Law

Related posts:

สรุปมาตรการยกเว้นภาษีเพื่อส่งเสริมให้บุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล เปลี่ยนไปประกอบธุรกิจในร...
สรรพากรเปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างกฎหมายระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างวันที่ 21 สิงหาค...
ตุลาคม 2560 สรรพากรเปิดตัว App แจ้งเบาะแสผู้ประกอบการไม่ออกใบกำกับภาษี/ออกใบกำกับภาษีปลอม

Leave a Reply