Admin4 No Comments

(Q)ถ้าพนักงานอายุเกิน 60 ยังทำงานอยู่  ไม่ได้จ่ายเกษียณ(พนักงานไม่มีเจตนาจะเกษียณ) บริษัทผิดไหมคะ

 

(A) โดย ดร.สมชาย หัตถ์สุวรณณ

🍋 ประเด็นถ้าบริษัทไม่ได้กำหนดอายุเกษียณไว้ ลูกจ้างมีสิทธิขอเกษียณได้เมื่อมีอายุ 60 ปี ซึ่งนายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยตามอายุงานที่บัญญัติไว้ใน ม.118 ซึ่งหากกฎหมายใหม่ประกาศใช้ลูกจ้างที่มีอายุงานครบ 20 ปี ต้องจ่าย400 วัน

 

🍋 สรุปการเกษียณอายุถือเป็นการเลิกจ้าง ซึ่งนายมีสิทธิที่จะกำหนดอายุเกษียณ หากนายจ้างไม่ได้กำหนดหรือกำหนดเกิน 60 ปี ถือว่าอายุเกษียณลูกจ้างเมื่อมีอายุ 60 ปี และลูกจ้างขอเกษียณได้ กรณีลูกจ้างใช้สิทธินี้ต้องถือว่านายจ้างเลิกจ้างเช่นกัน ดังนั้นต้องจ่ายค่าชดเชยไม่ใช้ลูกจ้างขอลาออกนี่คือเจตนารมณ์ของกฎหมายครับ

 

🍁 🍁 การกำหนดอายุเกษียณจะป้องกันปัญหาเลิกจ้างไม่เป็นธรรม และหากนายจ้างมีกำหนดระเบียบไว้ก็ไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ดังนั้นบริษัทควรกำหนดอายุเกษียณให้ชัดเจน

แนะนำให้ออกระเบียบการเกษียณก่อนครับ

 

📣นักบัญชีดอทคอม สัมมนาหลักสูตร กฎหมายแรงงาน:เจาะลึกประเด็นสำคัญ กฎหมายแรงงานใหม่ ภาคปฏิบัติ 💢https://bit.ly/2BVtclx

21 มีนาคม 2562 เวลา 9:00-16.30

 

💢คุณได้รับคำเชิญสู่ห้องแชท “กฎหมายแรงงาน” 👩‍💼 https://bit.ly/2CYEjty

 

Related posts: