admin No Comments

ทางเลือกในการบริหารจัดการภาษีการซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าที่ดิน

17 Sep 18 - 18 Sep 18
09:00 - 16:30 ทางเลือกในการบริหารจัดการภาษีการซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าที่ดิน
โรงแรมอมารี บูเลอร์วาร์ด, กรุงเทพมหานคร
admin No Comments

แผนภาษีซื้อ ขาย ให้ รับมรดก ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อรับมือกฎหมายภาษีใหม่

31 Mar 18
09:00 - 16:30 แผนภาษีซื้อ ขาย ให้ รับมรดก ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อรับมือกฎหมายภาษีใหม่
โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด, กรุงเทพฯ