admin No Comments

🔥🔥🔥กกร.ชง กกบ. เลื่อนใช้ “IFRS9″ไปปี 65

🔥🔥🔥กกร.ชง กกบ. เลื่อนใช้ “IFRS9″ไปปี 65
ที่มา ข่าวหุ้น วันที่ 7 มิถุนายน 2561
อ่านต่อ: https://www.kaohoon.com/content/229320
• กกบ. หมายถึง อ่านเพิ่มเติม: https://goo.gl/HoadgL
————————————————
⭐️วิไล วัชรชัยสิริกุล 7 มิถุนายน 2561
🌞ข่าว Line @nukbunchee

admin No Comments

เพิ่มเติมจากกรมพัฒน์ การขยายระยะเวลาส่งงบการเงินทาง DBD e filing สำหรับงบของบริษัท เฉพาะบริษัทที่ประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 30 เมษายน 2561 เท่านั้น

🍎 เพิ่มเติมจากกรมพัฒน์
การขยายระยะเวลาส่งงบการเงินทาง DBD e filing สำหรับงบของบริษัท เฉพาะบริษัทที่ประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 30 เมษายน 2561 เท่านั้น
อ่านรายละเอียด : http://www.dbd.go.th/ewt_news.php?nid=469409443&filename=index
⭐️ วิไล วัชรชัยสิริกุล 31 พฤษภาคม 2561
🌞 ข่าว Line @nukbunchee

admin No Comments

okSPACE by Chulalongkorn Business School โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดอบรมความรู้เกี่ยวกับธุรกิจเบื้องต้นผ่านระบบออนไลน์ รุ่น 2 ฟรี

SPACE by Chulalongkorn Business School โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดอบรมความรู้เกี่ยวกับธุรกิจเบื้องต้นผ่านระบบออนไลน์ รุ่น 2 ฟรี
จำนวน 6 วิชา ได้แก่
1. กลยุทธ์นวัตกรรม
2. Excel พื้นฐาน
3. Excel ขั้น Advanced
4. นำเสนองานอย่างมืออาชีพด้วย Powerpoint
5. การบริหารต้นทุนฐานกิจกรรม
6. การตลาดบริการ
•เรียนออนไลน์
รายละเอียด https://goo.gl/qSV1gm
⭐️ วิไล วัชรชัยสิริกุล 28 พฤษภาคม 2561
🌞 ข่าว Line @nukbunchee

admin No Comments

ความคืบหน้า ร่างกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ความคืบหน้า ร่างกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
o คณะกรรมาธิการวิสามัญ ขยายระยะเวลาพิจารณาอีก 60 วัน (ครบ 23 กรกฎาคม 2561)
**นับเป็นการขยายครั้งที่ 8 นับจากวันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งร่างกฎหมายฯ เข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
⭐️ วิไล วัชรชัยสิริกุล 24 พฤษภาคม 2561
🌞 ข่าว Line @nukbunchee

admin No Comments

ขั้นตอนการยื่นงบการเงิน 3 วันสุดท้ายที่กรมพัฒน์ฯ

👍ขั้นตอนการยื่นงบการเงิน 3 วันสุดท้ายที่กรมพัฒน์ฯ
ขั้นตอนการยื่นงบการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าระหว่างวันที่ 28 , 30 และ 31 พ.ค. 61 ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สนามบินน้ำ) ชั้น 6 ขอให้ผู้ยื่นงบการเงินศึกษาขั้นตอนเพื่อความสะดวกในการขอรับบริการ
🔹การยื่นงบการเงินแบบกระดาษ
🔹การยื่นงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ DBD e-Filingโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการ พร้อมเจ้าหน้าให้คำแนะนำในการกรอกและนำส่ง
⭐️ วิไล วัชรชัยสิริกุล 23 พฤษภาคม 2561
🌞 ข่าว Line @nukbunchee

admin No Comments

แนวทางเขียนสัญญาเช่าที่ สคบ.ประกาศควบคุม ที่เริ่มใช้ 1 พ.ค.2561 เป็นต้นไป

แนวทางเขียนสัญญาเช่าที่ สคบ.ประกาศควบคุม ที่เริ่มใช้ 1 พ.ค.2561 เป็นต้นไป
โปรดอ่าน หลากหลายความเห็นอันร้อนจี๋ทั้งฝ่ายผู้เช่าและผู้ให้เช่า ส่วนมากเป็นฝ่ายผู้ให้เช่ามากกว่า
ที่มา : เพจ กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา สคบ.
https://goo.gl/2PVBw4
⭐️ วิไล วัชรชัยสิริกุล 23 พฤษภาคม 2561
🌞 ข่าว Line @nukbunchee

admin No Comments

แถลงข่าวพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ.2561 และพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2561 (ก.ล.ต. +สรรพากร)

แถลงข่าวพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ.2561 และพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2561 (ก.ล.ต. +สรรพากร)
Facebook Live
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=841109546094363&id=237136493158341
ดาวน์โหลด ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.ก.การประประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ.2561 จากเว็บไซต์ ก.ล.ต.
https://goo.gl/oAjoHe
⭐️ วิไล วัชรชัยสิริกุล 16 พฤษภาคม 2561
🌞 ข่าว Line @nukbunchee

admin No Comments

นโยบายตรวจสอบภาษี งบปี 2560

นโยบายตรวจสอบภาษี งบปี 2560
จากการสัมมนาโดยกรมสรรพากรจัด เรื่อง “มาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาประกอบการในรูปแบบนิติบุคคล และสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร” เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 มีการชี้แจงแนวนโยบายในการตรวจสอบภาษีสำหรับงบการเงินปี 2560 ที่น่าสนใจหลายประเด็น สำหรับท่านที่ไม่ได้ไปสัมมนา
รายละเอียด https://goo.gl/FZwNua
🌞ข่าว Line @nukbunchee)

admin No Comments

ศาลจังหวัดหัวหินพิพากษา ให้เช่าคอนโดรายวัน/รายสัปดาห์ ผิดข้อหาประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่มีใบอนุญาต

ศาลจังหวัดหัวหินพิพากษา ให้เช่าคอนโดรายวัน/รายสัปดาห์ ผิดข้อหาประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่มีใบอนุญาต
ที่มา : พันทิป
https://pantip.com/topic/37651043
⭐️วิไล วัชรชัยสิริกุล 11 พฤษภาคม 2561
🌞ข่าว Line @nukbunchee