admin No Comments

ความรู้สำหรับปฏิบัติราชการการ สอบแข่งขัน/คัดเลือก กรมสรรพากร

ความรู้สำหรับปฏิบัติราชการการ สอบแข่งขัน/คัดเลือก กรมสรรพากร
ผู้แต่ง คุณนนท์ เศรษฐวิวัฒน์ นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ
จำนวน 426 หน้า
สามารถใช้ทบทวนเพื่อสอบ TA หรืออ่านเพื่อทำความเข้าใจภาษีสรรพากรได้เป็นอย่างดี
ขอบพระคุณ คุณนนท์ เศรษฐวิวัฒน์ ท่านเจ้าของลิขสิทธิ์ยินดีให้เผยแพร่ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจภาษีสรรพากรให้ถูกต้อง
และ คุณสุรเดช เล็กแจ้ง เพจภาษีรู้ไว้ได้เปรียบ ผู้นำมาเผยแพร่
⭐️ วิไล วัชรชัยสิริกุล 21 มีนาคม 2561
คลิก https://1drv.ms/f/s!ArmN7udaQOjDhJs99XuBbIztOFqnuA

admin No Comments

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 9) ค่าจ้างขั้นต่ำอัตราใหม่ ใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 9)
ค่าจ้างขั้นต่ำอัตราใหม่ ใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
กรุงเทพและปริมณฑลวันละ 325 บาท
ดาวน์โหลดประกาศ https://goo.gl/FnyNdi
⭐️ วิไล วัชรชัยสิริกุล 20 มีนาคม 2561
🌞 ข่าว Line @nukbunchee


admin No Comments

ขยายเวลาพิจารณาร่าง พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างครั้งที่ 6 อีก 60 วัน (ครบกำหนด 24 พฤษภาคม 2561)

ขยายเวลาพิจารณาร่าง พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างครั้งที่ 6 อีก 60 วัน (ครบกำหนด 24 พฤษภาคม 2561)
⭐️วิไล วัชรชัยสิริกุล 19 มีนาคม 2561
🌞ข่าว Line @nukbunchee

admin No Comments

5 โปรแกรมดี ฟรีแวร์: สร้าง-รวม-แยก-แปลง PDF (Free PDF Tools)

1.doPDF สร้างไฟล์ PDF อย่างง่ายด้วยการสั่งพิมพ์
2.PDFCreator สร้างไฟล์ PDF เพื่อการจัดเก็บและจัดการ
3.PDF Shaper เครื่องมืออเนกประสงค์สำหรับไฟล์ PDF
4.Soda PDF 3D Reader อ่านไฟล์ PDF ได้เหมือนเปิดหนังสือ
5.calibre E-book management สร้างห้องสมุดดิจิทัล
ที่มา eMagazine QuickPC

5 โปรแกรมดี ฟรีแวร์: สร้าง-รวม-แยก-แปลง PDF (Free PDF Tools)


⭐️วิไล วัชรชัยสิริกุล
🌞Line @nukbunchee

admin No Comments

ฟรี..สัมมนาภาษี “การจัดทำงบการเงินและการกรอกแบบ ภ.ง.ด 50 “

ฟรี..สัมมนาภาษี
“การจัดทำงบการเงินและการกรอกแบบ ภ.ง.ด 50 ”
วันที่ 20-23 มีนาคม 2561
ที่มา : กรมสรรพากร
คลิก : http://www.rd.go.th/publish/seminar/page1.html
star วิไล วัชรชัยสิริกุล 15 มีนาคม 2561
ข่าว Line @nukbunchee

admin No Comments

ปฏิทินนักบัญชีดอทคอม เดือน ก.พ.-เม.ย.2561

ปฏิทินนักบัญชีดอทคอม เดือน ก.พ.-เม.ย.2561
– บันทึกกฎหมายบัญชี ภาษี ธุรกิจออกใหม่/ถึงกำหนดใช้ในรอบ 3 เดือน
– กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษี ประกันสังคม
– ต่อลิงค์ไปยังกฎหมายออกใหม่ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
– ใช้งานได้ง่าย ดูได้ทั้งรายวัน สัปดาห์ เดือน และแบบกำหนดการ
– Update ทุกสัปดาห์ ส่งให้สมาชิกทุกต้นเดือน
Hot issue เดือนมีนาคม 2561
* 1 เมษายน 2561 เริ่มใช้ค่าจ้างขั้นต่ำอัตราใหม่ กรุงเทพและปริมณฑล วันละ 325 บาท (ดูไฟล์ภาพแนบ)
* 1 พฤษภาคม 2561 ประกาศคณะกรรมการสัญญาว่าด้วยธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัย และธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์มีผลบังคับใช้
ดูปฏิทิน https://goo.gl/jftzDn
ติดตามได้จาก Line @nukbunchee
star วิไล วัชรชัยสิริกุล 14 มีนาคม 2561
ข่าว Line @nukbunchee
admin No Comments

DBD e fileing support -ติดตั้งโปรแกรม XBRL in Excel ไม่ได้

DBD e fileing support
-ติดตั้งโปรแกรม XBRL in Excel ไม่ได้
-กรอกงบการเงินไม่ได้
ขอรับบริการช่วยติดตั้ง/ หรือคำแนะนำพร้อมนำส่งที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สนามบินน้ำ) ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ที่มา:https://www.facebook.com/DBDBIT/photos/a.2125486627672273.1073741837.2066826186871651/2127735914114011/?type=3&theater
⭐️ วิไล วัชรชัยสิริกุล 7 มีนาคม 2561

admin No Comments

สรรพากรยืดนโยบายยกเว้นภาษีโอนที่ดิน/ทรัพย์สินเข้าบริษัทภายในปี 2561 เพจกรมสรรพากรเผยแพร่ปาฐกถาอธิบดีฯ งานพบปะกับ 4 สมาคมบัญชี

สรรพากรยืดนโยบายยกเว้นภาษีโอนที่ดิน/ทรัพย์สินเข้าบริษัทภายในปี 2561
เพจกรมสรรพากรเผยแพร่ปาฐกถาอธิบดีฯ งานพบปะกับ 4 สมาคมบัญชี
ประเด็นที่น่าสนใจ
-สนับสนุนให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปนิติบุคคลต่อ สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 (ยกเว้นภาษีการโอนที่ดิน/ทรัพย์สิน)
-ใช้นโยบาย ตรวจแนะนำ
-เรียกตรวจสอบภาษีด้วยระบบ Risk base audit system
-คืน VAT ผู้ประกอบการชั้นดีเร็ว
ดู VDO https://goo.gl/bB6Xhy
อ่านรายละเอียด https://goo.gl/pM89AD
⭐️ วิไล วัชรชัยสิริกุล 7 มีนาคม 2561

admin No Comments

เอกสารอบรม “ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 อย่างมั่นใจ ก้าวไปกับสรรพากร” จัดโดยกรมสรรพากร วันที่ 6 และ 7 มีนาคม 2561

เอกสารอบรม “ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 อย่างมั่นใจ ก้าวไปกับสรรพากร” จัดโดยกรมสรรพากร วันที่ 6 และ 7 มีนาคม 2561
ที่มา : นางสาวกัลยานี ยิ้มย่อง กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่
ดาวน์โหลด http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/seminar/seminar_180306.pdf
star วิไล วัชรชัยสิริกุล 6 มีนาคม 2561

admin No Comments

กรมสรรพากร กรมพัฒน์ ลงนาม MOU ยื่นงบ e filing ผ่านกรมพัฒน์ใช้กับกรมสรรพากรได้ …เป็นการเพิ่มช่องทางการยื่นงบจากเดิมที่ยื่นได้เพียง 2 ช่องทางคือ

กรมสรรพากร กรมพัฒน์ ลงนาม MOU ยื่นงบ e filing ผ่านกรมพัฒน์ใช้กับกรมสรรพากรได้
…เป็นการเพิ่มช่องทางการยื่นงบจากเดิมที่ยื่นได้เพียง 2 ช่องทางคือ ผ่าน e filing กรมสรรพากรและการยื่นงบการเงิน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา เพิ่มเป็นยื่นร่วมกับ e filing กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ที่มา http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/news/news22_2561.pdf
star วิไล วัชรชัยสิริกุล 6 มีนาคม 2561