จันจิรา สายวิเชียร No Comments

เปรียบเทียบ พรบ. ศุลกากร พ.ศ. 2469 กับ พ.ศ 2560

เปรียบเทียบ  พรบ. ศุลกากร พ.ศ. 2469  กับ พ.ศ 2560

มันมีปรับหลายรายการ   ต้องรอ  ตัวลูกอีก   ซึ่ง  จะมีผลต่อการทำงาน  นำเข้า  ส่งออก หลังวันที่  13 พ.ย. 2560

ผู้นำเข้า   ส่งออก   ชิปปิ้ง   ต้องเผื่อเวลา  หน่อยค่ะ

อ่านรายละเอียดได้ที่  http://dr-sangob-customs-law.blogspot.com/2017/05/2560-2469.html    

เครดิต : Dr.Sangob Customs Law

จันจิรา สายวิเชียร No Comments

การตีความใหม่ เบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามกฎหมายภาษีอากรทุกประเภท ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 65 ตรี(6)

การตีความใหม่ เบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามกฎหมายภาษีอากรทุกประเภท ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 65 ตรี(6)

ดาวน์โหลด พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560

ดาวน์โหลด พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

จันจิรา สายวิเชียร No Comments

อธิบดีกรมสรรพากรขยายเวลายื่นแบบภาษีทางเน็ต ถึง 31 ตุลาคม 2560

อธิบดีกรมสรรพากรขยายเวลายื่นแบบภาษีทางเน็ต ถึง 31 ตุลาคม 2560 …

เป็นเทคนิคกฎหมายภาษีตามประมวลรัษฎากร เพื่อให้การยื่นแบบภงด.50 ทางเน็ต ซึ่งไม่ต้องแนบงบการเงิน ไม่โดนปรับ 2000 บาท อันเป็นผลจากการแก้ พรบ.แก้ไข ประมวลรัษฎากร #41 พ.ศ.2559

โดย วิไล วัชรชัยสิริกุล

18 พฤษภาคม 2560

18518381_1892311394314507_834420403929560732_o

untitled-1-copy