STAFF No Comments

ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีขายบ้านและที่ดินสินสมรส

คำตอบ กรณีเช่นนี้ไม่จำต้องจดทะเบียนลงชื่อคุู่สมรส เนื่องจากเป็นการ ขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นสินสมรสโดยภรรยาชอบด้วยกฎหมาย มีชื่อในทะเบียนบ้าน ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย อันเป็นแหล่งสำคัญเป็น เวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี จึงไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ (หนังสือกรม สรรพากรด่วนที่สุด ที่ กค.๐๘๑๑/๐๐๐๘๑ ลงวันที่ 6 มกราคม ๒๕๔๒ เวียนโดยหนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท.๐๗๑๐/๐๐๙๐๕ ลงวันที่ 11 มกราคม ๒๕๔๒

Admin4 No Comments

กฎหมายคุ้มครองแรงงานใหม่ กับผลประโยชน์พนักงาน แนวปฏิบัติจากสภาวิชาชีพบัญชี

☀กฎหมายคุ้มครองแรงงานใหม่ กับผลประโยชน์พนักงาน

แนวปฏิบัติจากสภาวิชาชีพบัญชี

👩‍⚖ มุมมองกฎหมาย : พรบ คุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 7 เมื่อประกาศแล้วมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 30 วันนับแต่วันประกาศ เป็นเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินสิ้นสุด 31 ธค 2561 ที่ไม่มีผลกระทบใดๆต่องบการเงินของปี 2561 แม้ว่าลูกจ้างจะมีอายุงานครบ 20 ปีในปี 2561👩‍⚖

(ขณะนี้ กฎหมายยังไม่ได้ประกาศ)

 

🌸วิไล วัชรชัยสิริกุล

6 กุมภาพันธ์ 2562

🌻นักบัญชีดอทคอม (ห้องคุย)  https://bit.ly/2FZJOvc

 

📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา

🏘ทางเลือกในการบริหารจัดการภาษีการซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าที่ดิน รุ่น 2

📍วันที่ 18-19 มีนาคม 2562 **ร.ร.เอเชีย

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2UFFllG

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2SpqKNE

CPD/CPA อื่นๆ 12 ชม.

********************************

⛵เจาะลึกประเด็นสำคัญ กฎหมายแรงงานใหม่ ภาคปฏิบัติ รุ่น 2

📍 วันที่ 21 มีนาคม 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2LNfchz

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2VqKbEo

CPD/CPA อื่นๆ 6 ชม.

🌟โปรโมชั่น 🌟สมัครอบรมเป็นคู่ได้รับส่วนลด<<คู่ละ 1000 บาท>> (ออกใบกำกับภาษีใบเดียวกัน)

********************************

⛵เจาะลึกกฎหมายและภาษีเงินปันผล เงินสำรอง และส่วนแบ่งกำไร

📍 วันที่ 26 มีนาคม 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2Vp06lS

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2TjuMHT

CPD/CPA อื่นๆ 6 ชม.

********************************

🏘ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับการทำบัญชี รุ่น1

📍 วันที่ 18-19 เมษายน 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2GM1PP3

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2TePeJY

CPD/CPA รออนุมัติ

🌟พิเศษ🌟จองและชำระเงินเงินภายในวันที่ 17 มีนาคม 2562 ลดท่านละ 500 บาท

💥แถมฟรี💥 โปรแกรมคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (excel)

Admin4 No Comments

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560

ดาวน์โหลด https://bit.ly/2QiTlA8

⭐️ วิไล วัชรชัยสิริกุล 2 พฤศจิกายน 2561

🌞 Line @nukbunchee

📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา

📌การวัดมูลค่าตามแนวทางของ TFRS รุ่น 2

📍อังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2y6rLyC

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2Pg2Lf0

CPD/CPA บัญชี 6 ชม.

📌ทางเลือกในการบริหารจัดการภาษีซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าที่ดินรุ่นที่ 2 (ปรับปรุงหลักสูตร)

📍พฤหัสบดี-ศุกร์ที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2yahn9c

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2RzKk6y

CPD/CPA อื่นๆ 12 ชม.

📌การจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการ

📍อังคารที่ 18 ธันวาคม 2561

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2Qxnxaf

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2E6UlWp

CPD/CPA บัญชี 6.30 ชม.

No Comments

YouTube: หักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ถูกวิธีกับสรรพากร

💻 YouTube: หักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ถูกวิธีกับสรรพากร
📍วิทยากร โดย อ.สุเทพ พงษ์พิทักษ์ และอ.วราวรรณ กิจวิชา
วันที่ 15-18 พฤษภาคม 2561
ตอนที่ 1 https://goo.gl/yU9Dyu
ตอนที่ 2 https://goo.gl/4Jczqv
ตอนที่ 3 https://goo.gl/rqU6Mq

⭐️ วิไล วัชรชัยสิริกุล 8 มิถุนายน 2561
🌞 Line @nukbunchee

No Comments

อีก 1 วันเท่านั้น SPACE รุ่น 2 จะเปิดให้ลงทะเบียนเรียน

❗️❗️ อีก 1 วันเท่านั้น
SPACE รุ่น 2 จะเปิดให้ลงทะเบียนเรียน
กรุณาอ่านทุกขั้นตอนโดยละเอียด เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการลงทะเบียนวิชาเรียนนะคะ
รายละเอียด https://goo.gl/exDZNp
🌞 วิไล วัชรชัยสิริกุล 31 พฤษภาคม 2561
⭐️ ข่าว Line @nukbunchee

Admin4 No Comments

2563-2564 นิติบุคคลเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอย่างไร

💢2563-2564 นิติบุคคลเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอย่างไร

ภาษีโรงเรือนและที่ดินในปี 2562 จัดเก็บจากค่ารายปีอัตราร้อยละ 12.5 ส่วนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563 เก็บในอัตราภาษีที่ต่ำกว่า แต่ฐานภาษีเป็นราคาประเมินซึ่งสูงกว่าค่ารายปี การคำนวณว่าจะเสียภาษีมากขึ้นหรือน้อยลงจึงขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงของแต่ละกิจการ

ที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ นิติบุคคลที่มีการเช่าหรือให้เช่า มีข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการแก้ไขสัญญาเช่าให้ตรงกับภาระภาษีที่ดินในปี 2563 ด้วย

✳สำหรับอัตราภาษีที่จัดเก็บในปี 2565 เป็นต้นไปจะเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา

#ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนิติบุคคล

 

📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา

🏘ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับการทำบัญชี รุ่น1

📍 วันที่ 18-19 เมษายน 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2GM1PP3

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2TePeJY

🌹ดาวน์โหลดใบสมัคร https://bit.ly/2uFeqvf

CPD/CPA บัญชี 6 ชม. อื่นๆ 6 ชม.

********************************

🏘ภาษีอสังหา:ทางเลือกในการบริหารจัดการภาษีการซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าที่ดิน รุ่น 3

📍วันที่ 20-21 มิถุนายน 2562

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2zQIBVy

🌹ดาวน์โหลดใบสมัคร https://bit.ly/2VerROj

CPD/CPA อื่นๆ 12 ชม.

No Comments

BOI สัมมนาฟรี “Thailand Taking off to New Heights” วันที่ 19 มีนาคม 2561

BOI สัมมนาฟรี “Thailand Taking off to New Heights”
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 8.00 – 16.30 น ณ อิมแพค เมืองทองธานี
– อนาคตประเทศไทยจะเป็นอย่างไร
– บีโอไอมีสิทธิประโยชน์หรือมาตรการใหม่ๆ อะไรบ้าง
– โครงสร้างพื้นฐานใหม่ๆ จะพร้อมเมื่อไร
– EEC จะเป็นแม่เหล็กความเจริญอย่างไร
หาคำตอบได้ที่งานนี้
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน www.boi.go.th/seminar2018
หรือสแกน QR CODE เพื่อลงทะเบียนออนไลน์
⭐️ วิไล วัชรชัยสิริกุล 8 มีนาคม 2561
⭐️ line @nukbunchee

No Comments

แนะนำ APP DEKA ระบบสืบค้นคำพิพากษา คำสั่งคำร้อง และคำวินิจฉัยศาลฎีกา บนโทรศัพท์เคลื่อนที่

แนะนำ APP DEKA
ระบบสืบค้นคำพิพากษา คำสั่งคำร้อง และคำวินิจฉัยศาลฎีกา บนโทรศัพท์เคลื่อนที่
รายละเอียด app https://goo.gl/hRxgpL
**App DEKA เวอร์ชั่น ios ยังใช้ไม่ได้ เจ้าหน้าที่กำลังปรับปรุงอยู่
starวิไล วัชรชัยสิริกุล 27 กุมภาพันธ์ 2561

No Comments

ประกันสุขภาพปี 2561 ต้องให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลต่อกรมสรรพากร จึงจะลดหย่อนภาษีได้

ประกันสุขภาพปี 2561 ต้องให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลต่อกรมสรรพากร จึงจะลดหย่อนภาษีได้
เมื่อได้รับความยินยอม บริษัทประกันจะส่งข้อมูลออนไลน์ให้กรมสรรพากร เป็นระบบรีเช็คออนไลน์
แหล่งข่าว โพสต์ ทูเดย์ ฉบับวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
star วิไล วัชรชัยสิริกุล 27 กุมภาพันธ์ 2561

No Comments

วิดีโอสาธิต DBD e filing การส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

🌞 ข่าว Line @nukbunchee
วิดีโอสาธิต DBD e filing การส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
คลิ๊ก https://goo.gl/HDB36S
ที่มา เพจ DBD BIT
⭐️ วิไล วัชรชัยสิริกุล 15 กุมภาพันธ์ 2561