Admin4 No Comments

2563-2564 นิติบุคคลเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอย่างไร

💢2563-2564 นิติบุคคลเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอย่างไร

ภาษีโรงเรือนและที่ดินในปี 2562 จัดเก็บจากค่ารายปีอัตราร้อยละ 12.5 ส่วนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563 เก็บในอัตราภาษีที่ต่ำกว่า แต่ฐานภาษีเป็นราคาประเมินซึ่งสูงกว่าค่ารายปี การคำนวณว่าจะเสียภาษีมากขึ้นหรือน้อยลงจึงขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงของแต่ละกิจการ

ที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ นิติบุคคลที่มีการเช่าหรือให้เช่า มีข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการแก้ไขสัญญาเช่าให้ตรงกับภาระภาษีที่ดินในปี 2563 ด้วย

✳สำหรับอัตราภาษีที่จัดเก็บในปี 2565 เป็นต้นไปจะเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา

#ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนิติบุคคล

 

📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา

🏘ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับการทำบัญชี รุ่น1

📍 วันที่ 18-19 เมษายน 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2GM1PP3

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2TePeJY

🌹ดาวน์โหลดใบสมัคร https://bit.ly/2uFeqvf

CPD/CPA บัญชี 6 ชม. อื่นๆ 6 ชม.

********************************

🏘ภาษีอสังหา:ทางเลือกในการบริหารจัดการภาษีการซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าที่ดิน รุ่น 3

📍วันที่ 20-21 มิถุนายน 2562

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2zQIBVy

🌹ดาวน์โหลดใบสมัคร https://bit.ly/2VerROj

CPD/CPA อื่นๆ 12 ชม.

No Comments

BOI สัมมนาฟรี “Thailand Taking off to New Heights” วันที่ 19 มีนาคม 2561

BOI สัมมนาฟรี “Thailand Taking off to New Heights”
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 8.00 – 16.30 น ณ อิมแพค เมืองทองธานี
– อนาคตประเทศไทยจะเป็นอย่างไร
– บีโอไอมีสิทธิประโยชน์หรือมาตรการใหม่ๆ อะไรบ้าง
– โครงสร้างพื้นฐานใหม่ๆ จะพร้อมเมื่อไร
– EEC จะเป็นแม่เหล็กความเจริญอย่างไร
หาคำตอบได้ที่งานนี้
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน www.boi.go.th/seminar2018
หรือสแกน QR CODE เพื่อลงทะเบียนออนไลน์
⭐️ วิไล วัชรชัยสิริกุล 8 มีนาคม 2561
⭐️ line @nukbunchee

No Comments

แนะนำ APP DEKA ระบบสืบค้นคำพิพากษา คำสั่งคำร้อง และคำวินิจฉัยศาลฎีกา บนโทรศัพท์เคลื่อนที่

แนะนำ APP DEKA
ระบบสืบค้นคำพิพากษา คำสั่งคำร้อง และคำวินิจฉัยศาลฎีกา บนโทรศัพท์เคลื่อนที่
รายละเอียด app https://goo.gl/hRxgpL
**App DEKA เวอร์ชั่น ios ยังใช้ไม่ได้ เจ้าหน้าที่กำลังปรับปรุงอยู่
starวิไล วัชรชัยสิริกุล 27 กุมภาพันธ์ 2561

No Comments

ประกันสุขภาพปี 2561 ต้องให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลต่อกรมสรรพากร จึงจะลดหย่อนภาษีได้

ประกันสุขภาพปี 2561 ต้องให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลต่อกรมสรรพากร จึงจะลดหย่อนภาษีได้
เมื่อได้รับความยินยอม บริษัทประกันจะส่งข้อมูลออนไลน์ให้กรมสรรพากร เป็นระบบรีเช็คออนไลน์
แหล่งข่าว โพสต์ ทูเดย์ ฉบับวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
star วิไล วัชรชัยสิริกุล 27 กุมภาพันธ์ 2561

No Comments

วิดีโอสาธิต DBD e filing การส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

🌞 ข่าว Line @nukbunchee
วิดีโอสาธิต DBD e filing การส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
คลิ๊ก https://goo.gl/HDB36S
ที่มา เพจ DBD BIT
⭐️ วิไล วัชรชัยสิริกุล 15 กุมภาพันธ์ 2561

No Comments

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2560 รวมคำถาม ถามบ่อย โดยกรมสรรพากร

🌞 ข่าว Line @nukbunchee
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2560 รวมคำถาม ถามบ่อย โดยกรมสรรพากร
1.คำถาม-ถามบ่อย
2.การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
3.ร้อยเรื่องลดหย่อน
4.มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี
5.การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
6.สรุปการหักลดหย่อนและยกเว้นภาษีเพื่อการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
7.อัตราภาษี PIT ปีภาษี 2560 ที่จะต้องยื่นรายการในปี พ.ศ.2561 เป็นต้นไป
รายละเอียดทั้งหมด https://goo.gl/rVDMBU
⭐️ วิไล วัชรชัยสิริกุล 14 กุมภาพันธ์ 2561

No Comments

DTA ไทยกับกลุ่ม AEC ถึงปัจจุบันมีรวม 8 ประเทศ ได้แก่

DTA ไทยกับกลุ่ม AEC ถึงปัจจุบันมีรวม 8 ประเทศ ได้แก่ 
1. Indonesia
2. Laos
3. Malaysia
4. Myanmar
5. Philippines
6. Singapore
7. Vietnam
8. Cambodia (ล่าสุด เริ่ม 1 มกราคม 2561)
อนุสัญญาภาษีซ้อน ประเทศที่ 1-7 http://www.rd.go.th/publish/48008.0.html
อนุสัญญาภาษีซ้อน ไทย กัมพูชา https://goo.gl/8ecnSX
** สำหรับประเทศที่ไทยยังไม่มี DTA คือ บรูไน
 วิไล วัชรชัยสิริกุล 8 กุมภาพันธ์ 2561

No Comments

DBD e-Filing คู่มือการเตรียมส่งงบการเงิน ปี 2560 และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

DBD e-Filing คู่มือการเตรียมส่งงบการเงิน ปี 2560 และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 
🔹การเตรียมงบการเงินแบบ XBRL in Excel คลิก http://efiling.dbd.go.th/efiling-docume…/ExcelXBRLManual.pdf
🔹การเตรียมงบการเงินแบบ e-Form คลิก http://efiling.dbd.go.th/efiling-documents/EformManual.pdf
🔹การนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นแบบ Excel คลิก
http://efiling.dbd.go.th/efiling…/ShareholderExcelManual.pdf
ที่มา page DBD BIT
 วิไล วัชรชัยสิริกุล 1 กุมภาพันธ์ 2561

No Comments

CIT corporate income tax (ภาษีเงินได้นิติบุคคลฉบับภาษาอังกฤษ) เอกสารกรมสรรพากร เผยแพร่เมื่อ พ.ค.2560

ข่าว Line @nukbunchee
CIT corporate income tax
(ภาษีเงินได้นิติบุคคลฉบับภาษาอังกฤษ) เอกสารกรมสรรพากร เผยแพร่เมื่อ พ.ค.2560
คลิ๊ก http://download.rd.go.th/fileadmin/download/insight_pasi/cit-2017.pdf
วิไล วัชรชัยสิริกุล 26 มกราคม 2561

No Comments

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สิทธิและหน้าที่ โตแล้ว..เราต้องรู้และเข้าใจ

ข่าว Line @nukbunchee
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สิทธิและหน้าที่ โตแล้ว..เราต้องรู้และเข้าใจ
เป็นคำอธิบายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2560 ที่ง่ายๆ และแสดงรายการหักค่าใช้จ่ายตามอัตราใหม่และลดหย่อนถูกต้องชัดเจน(ได้อ่าน info graphic บางรูป เขียนไม่ถูกต้องเสียทีเดียว)
คลิ๊ก http://download.rd.go.th/…/insight_pa…/personalincome_60.pdf
วิไล วัชรชัยสิริกุล 26 มกราคม 2561