ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิก
ชื่อ นามสกุล
XD JL
ชื่อเล่น
Eve Bussell
บริษัท
Youtu & Eve GmbH
โทรศัพท์
60 938 15 60