ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิก
ชื่อ นามสกุล
AK PU
ชื่อเล่น
Jermaine Harton
บริษัท
Jermaine & Jermaine Ltd
โทรศัพท์
(08) 8704 9808