ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิก
ชื่อ นามสกุล
นางสาววรรณนิสา อวยจินดา
ชื่อเล่น
บริษัทสหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด
บริษัท
บริษัทสหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด
โทรศัพท์
02-1945570-6