ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิก
ชื่อ นามสกุล
HI ZU
ชื่อเล่น
Xavier Chau
บริษัท
Xavier mbH
โทรศัพท์
077 2206 9831