Tel. 0-2415-1567

ชุมชนคนบัญชีที่ใหญ่ที่สุด เสนอข้อมูลบัญชี ภาษี กฎหมายธุรกิจ ข้อมูล Update ทุกวัน

Tel. 0-2415-1567

ปฏิรูปประมวลรัษฎากรครั้งใหญ่ คาดเสนอครม.ได้กันยายน 2560

กระดานข่าว: ภาษีปฏิรูปประมวลรัษฎากรครั้งใหญ่ คาดเสนอครม.ได้กันยายน 2560
  • ปรับปรุง ระบบการประเมิน การอุทธรณ์ อายุความ และการควบคุมกำกับ
  • เพิ่ม  การเพิ่มหมวดว่าด้วยการเก็บภาษีอีคอมเมิร์ซ รวมทั้งโซเชียลมีเดียข้ามชาติ
  • การเพิ่มหมวดว่าด้วยการป้องกันการถ่ายโอนกำไรของบริษัทข้ามชาติ (Transfer Pricing)
  • มาตรการป้องกันการตั้งทุนต่ำ หนี้สูง(Thin Capitalization) สกัดการถ่ายโอนกำไรของบริษัทข้ามชาติในรูปแบบดอกเบี้ยหรือขายหุ้นกู้ระหว่างบริษัทแม่และลูก ซึ่งที่ผ่านมาเปิดกว้างแต่กฎหมายใหม่นี้น่าจะมีการกำหนดเพดานหรือสัดส่วนหนี้ต่อทุน เพราะเรื่องนี้กระทบกับรายได้ภาษีของไทย เนื่องจากตามปกติบริษัทลูกจ่ายเงินปันผลไปให้บริษัทแม่ แต่กรณีนี้จะจ่ายในรูปดอกเบี้ยหุ้นกู้ ซึ่งสามารถหักเป็นรายจ่ายในประเทศไทยได้”การจ่ายเป็นดอกเบี้ยหักเป็นรายจ่ายได้ ดังนั้นเราต้องมีเกณฑ์กำหนดว่าสัดส่วนหนี้ต่อทุนเป็นเท่าไหร่ ก็เหมือนกับตั้งเพดานดอกเบี้ยไว้ เช่น ถ้าคุณจ่ายดอกเบี้ยให้บริษัทแม่ต่างประเทศปีละ 100 ล้านบาท แต่เราตั้งเพดานให้หักรายจ่ายได้ 50% คุณจะส่งไป 100 ล้านบาทก็ไม่เป็นไร แต่คุณจะหักรายจ่ายได้แค่ 50 ล้านบาท”
  • แก้ไขให้สอดคล้องกับกฎหมายภาษีอื่น ๆ เช่น ภาษีสรรพาสามิต ภาษีศุลกากรที่แก้ไขไหม่แล้ว
    เช่น คดีภาษีแวตนำเข้าของกรมศุลกากรกำหนดอายุความ 10 ปี ส่วนกรมสรรพสามิตกำหนดอายุความ 5 ปี ส่วนคดีภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) อายุความ 2 ปีขยายได้เป็น 5 ปี เป็นต้น
    ที่มา    http://prachachat.net/news_detail.php?newsid=1491735092

วิไล วัชรชัยสิริกุล 18 เมษายน 2560

untitled-1

ลงชื่อเข้าใช้งานเพื่อแสดงความคิดเห็น คลิกที่นี่

1 Answers

สรรพากรมาแล้ว! “เฟซบุ๊ก-กูเกิล-ไลน์” ต้องเสียภาษี

สรรพากรเอาแน่ เตรียมออกกฎหมายใหม่เก็บภาษี Social media ต่างชาติ
แนวคิดของกรมสรรพากรในการจัดเก็บภาษีจาก Social media คือ กรณีเว็บไซต์ social media ต่างชาติที่มีข้อความหรืออักษรเป็นภาษาไทย กฎหมายใหม่จะถือว่ามีสถานที่หรือสำนักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย กรมสรรพากรสามารถประเมินภาษีจากธุรกรรมต่างๆที่ เกิดขึ้นได้อัตราภาษีที่กรมสรรพากรจะเรียกเก็บจะเท่ากับอัตราภาษีที่ผู้ประกอบการภายในประเทศ คือจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7และภาษีเงินได้นิติบุคคลจัดเก็บในอัตราละ 20

อ่านข่าวต่อได้ที่: http://www.thairath.co.th/content/914845