กระดานข่าว: ข่าววิชาชีพเทปสัมภาษณ์อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง "การจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)"
Profile photo of adminadmin Staff asked 1 year ago

เชิญชม เทปสัมภาษณ์อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง “การจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)

เชิญชม เทปสัมภาษณ์อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง “การจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)”
ออกอากาศทางโทรทัศน์ช่อง NBT (ช่อง 11)

  •    วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2560 เวลา 20.30 น.
  •    และออกซ้ำวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 11.00 น.

ระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) พ.ศ. ๒๕๖๐
(ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐) (12/04/2560) http://www.dbd.go.th/ewt_dl_link.php?nid=469403461&filename=index

 untitled-1

 

ลงชื่อเข้าใช้งานเพื่อแสดงความคิดเห็น คลิกที่นี่