สิทธิประโยชน์สมาชิกนักบัญชีดอทคอม
ได้รับข้อมูลข่าวสารบัญชี ภาษี กฎหมายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี ทาง

  • ข่าวทันใจทาง @line nukbunchee.com
  • ข่าวประจำสัปดาห์ทาง e mail
  • ส่วนลดการสัมมนา 10%-20%
อัตราค่าสมาชิก ปีละ 963 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

คุณสามารถเลือกสมัครสมาชิกโดยการเชื่อมต่อกับ social network ต่อไปนี้เพื่อใช้การ login เข้าใช้งานได้สดวกมากยิ่งขึ้น

หรือกรอกข้อมูลสมาชิกตามแบบฟอร์ใด้านล่างนี้

Account Details

 

Profile Details

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

ชื่อเล่นที่จะปรากฏที่หน้าต่างๆ

เลขที่ผู้สอบบัญชี

คำนำหน้าชื่อ

ชื่อ

นามสกุล

บริษัท / องค์กร

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

โทรศัพท์มือถือ