สิทธิประโยชน์สมาชิก VIP
  • ข้อมูลและข่าววิชาชีพบัญชี เช่น มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐาน
  • การสอบบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี
  • ข้อมูลและข่าวกฎหมายภาษีสรรพากร ศุลกากร สรรพสามิต
  • ข่าวกฎหมายธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำ การสอบบัญชี
  • ข่าวสัมมนาฟรี เกี่ยวกับบัญชี ภาษี AEC ที่หน่วยงานราชการต่างๆ หรือเอกชนจัด
  • ส่วนลดการสัมมนาที่นักบัญชีดอทคอมเป็นผู้จัด

 

คุณสามารถเลือกสมัครสมาชิกโดยการเชื่อมต่อกับ social network ต่อไปนี้เพื่อใช้การ login เข้าใช้งานได้สดวกมากยิ่งขึ้น

หรือกรอกข้อมูลสมาชิกตามแบบฟอร์ใด้านล่างนี้

Account Details

 

Profile Details

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

ชื่อเล่นที่จะปรากฏที่หน้าต่างๆ

เลขที่ผู้สอบบัญชี

คำนำหน้าชื่อ

ชื่อ

นามสกุล

บริษัท / องค์กร

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

โทรศัพท์มือถือ