หลักสูตรอบรม / สัมมนา

วัน / เวลา หลักสูตร / วิทยากร / สถานที่จัดอบรม ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี ค่าอบรม / สัมมนา จอง
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ วีไอพี ทั่วไป
31 ต.ค. 61
09:00 - 16:30 น.
การจัดทำเอกสารเพื่อการบริหารงานบุคคล และป้องกันปัญหากฎหมายแรงงาน (ปฏิบัติได้จริง)
บรรยายโดย ดร.สมชาย หัตถ์สุวรรณ
สถานที่ โรงแรมบูเลอวาร์ดกรุงเทพ
- - - - 5000 + VAT 350 = 5,350 7000 + VAT 490 = 7,490 จอง
25 ก.ย. 61
09:00 - 16:30 น.
การวัดมูลค่าตามแนวทางของ TFRS
บรรยายโดย ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
สถานที่ โรงแรมอะริสตั้น
6 - 6 - 3500 + VAT 245 = 3,745 4200 + VAT 294 = 4,494
17 - 18 ก.ย. 61
09:00 - 16:30 น.
ทางเลือกในการบริหารจัดการภาษีการซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าที่ดิน
บรรยายโดย คุณวิไล วัชรชัยสิริกุล , คุณศักดิ์ชาย ศิริรักษ์
สถานที่ โรงแรมบูเลอวาร์ดกรุงเทพ
- 12 - 12 10,000 + VAT 300 = 10,700 12,000 + VAT 840 = 12,840
3 ก.ย. 61
09:00 - 16:30 น.
เจาะลึกประเด็นสำคัญ กฎหมายแรงงานใหม่ ภาคปฏิบัติ
บรรยายโดย ดร.สมชาย หัตถ์สุวรรณ
สถานที่ โรงแรมอะริสตั้น
- 6 - 6 3000 + VAT 210 = 3,210 3,500 + VAT 245 = 3,745

 

แนะนำหลักสูตรที่คุณสนใจ

หากคุณต้องการให้เราเปิดอบรมหลักสูตรใด กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อเราจะได้นำไปพิจารณา