หลักสูตรอบรม / สัมมนา

วัน / เวลา หลักสูตร / วิทยากร / สถานที่จัดอบรม ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี ค่าอบรม / สัมมนา จอง
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ วีไอพี ทั่วไป
31 มี.ค. 61
09:00 - 16:30 น.
แผนภาษีซื้อ ขาย ให้ รับมรดก ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อรับมือกฎหมายภาษีใหม่
บรรยายโดย คุณวิไล วัชรชัยสิริกุล , คุณศักดิ์ชาย ศิริรักษ์
สถานที่ โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
- 6 - 6 4,900+VAT343 = 5,243 บาท 5,900+VAT413 = 6,313 บาท

 

แนะนำหลักสูตรที่คุณสนใจ

หากคุณต้องการให้เราเปิดอบรมหลักสูตรใด กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อเราจะได้นำไปพิจารณา