หลักสูตรอบรม / สัมมนา

วัน / เวลา หลักสูตร / วิทยากร / สถานที่จัดอบรม ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี ค่าอบรม / สัมมนา จอง
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ วีไอพี ทั่วไป
26 มี.ค. 62
09:00 - 16:30 น.
เจาะลึกกฎหมายและภาษีเงินปันผล เงินสำรอง และส่วนแบ่งกำไร
บรรยายโดย คุณวิไล วัชรชัยสิริกุล , คุณศักดิ์ชาย ศิริรักษ์
สถานที่ โรงแรมอะริสตั้น
รออนุมัติ รออนุมัติ รออนุมัติ รออนุมัติ 3,500+VAT 245 =3,745 4,400+VAT 308 =4,708 จอง
21 มี.ค. 62
09:00 - 16:30 น.
กฎหมายแรงงาน:เจาะลึกประเด็นสำคัญ กฎหมายแรงงานใหม่ ภาคปฏิบัติ รุ่น 2
บรรยายโดย ดร.สมชาย หัตถ์สุวรรณ (เลื่อนวันสัมมนา เดิม 7 ก.พ.2562)
สถานที่ โรงแรมอะริสตั้น
- 6 - 6 3000 + VAT 210 = 3,210 3,900 + VAT 273 = 4,173 จอง
18 - 19 มี.ค. 62
09:00 - 16:30 น.
ภาษีอสังหา:ทางเลือกในการบริหารจัดการภาษีการซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าที่ดิน รุ่น 2
บรรยายโดย คุณวิไล วัชรชัยสิริกุล , คุณศักดิ์ชาย ศิริรักษ์
สถานที่ โรงแรมเอเชีย
รออนุมัติ รออนุมัติ รออนุมัติ รออนุมัติ 12,000 + VAT 840 = 12,840 13,500 + VAT 945 = 14,445 จอง

 

แนะนำหลักสูตรที่คุณสนใจ

หากคุณต้องการให้เราเปิดอบรมหลักสูตรใด กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อเราจะได้นำไปพิจารณา