หลักสูตรอบรม / สัมมนา

วัน / เวลา หลักสูตร / วิทยากร / สถานที่จัดอบรม ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี ค่าอบรม / สัมมนา จอง
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ วีไอพี ทั่วไป
30 - 30 มี.ค. 60
09:00 - 16:30 น.
UPDATE กฎหมายแรงงานใหม่ประเด็นร้อนและปัญหาแรงงาน ยุคคน Gen Y+4G
บรรยายโดย อาจารย์สมชาย หัตถ์สุวรรณ
สถานที่ Aritton Hotel Bangkok
- 6 - 6 1,800+VAT126 = 1,926 บาท 3,200 + VAT 224 = 3,424 บาท

 

แนะนำหลักสูตรที่คุณสนใจ

หากคุณต้องการให้เราเปิดอบรมหลักสูตรใด กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อเราจะได้นำไปพิจารณา

 

Skip to toolbar