การจัดทำเอกสารเพื่อการบริหารงานบุคคล และป้องกันปัญหากฎหมายแรงงาน (ปฏิบัติได้จริง)


หลักสูตร 61103101
วิทยากร
ดร.สมชาย หัตถ์สุวรรณ
วันอบรม 31 ตุลาคม 61
09:00 - 16:30 น.
สถานที่ โรงแรมบูเลอวาร์ดกรุงเทพ
ดูเพิ่มเติม
การนับชั่วโมง
ผู้ทำบัญชี CPD ผู้สอบบัญชี CPA ผู้สอบบัญชีภาษี CPX
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ กฎหมาย อื่นๆ
- - - - - -
อัตราค่าอบรม

สมาชิก: 5000 + VAT 350 = 5,350

ไม่เป็นสมาชิก: 7000 + VAT 490 = 7,490

รายละเอียด

การจัดทำเอกสารบริหารงานบุคคล เช่น สัญญาจ้างแรงงาน ระเบียบสวัสดิการพนักงาน มีผลผูกพันระหว่างนายจ้างและลูกจ้างตลอดระยะเวลาของสัญญาจ้าง และบางเรื่องยังมีผลผูกพันแม้พ้นสภาพลูกจ้างแล้ว และโดยที่สัญญาจ้างแรงงานและเอกสารบริหารงานบุคคลทั้งหลายนั้นเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ การคัดลอกสัญญาจากอินเตอร์เน็ตหรือแหล่งใดๆ มาใช้โดยไม่เข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น อาจมีผลให้เอกสารนั้นมีปัญหาต่อการบริหารงานบุคคลหรือขัดต่อกฎหมาย

ผู้ที่เกี่ยวข้องจึงควรเข้าใจหลักการจัดทำเอกสารงานบุคคลที่สำคัญๆ เพื่อ“รู้เท่าไว้กัน รู้ทันไว้แก้” ปัญหากฎหมายแรงงาน

 1. การจัดทำสัญญาจ้างแรงงาน ตามแนวคำพิพากษาศาลฏีกา
  • สัญญาจ้างแบบทั่วไป
  • สัญญาจ้างแบบมีกำหนดระยะเวลา เขียนอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้สัญญานั้นเป็นสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลา
  • ควรระบุอย่างไรในสัญญาจ้างพนักงานที่พนักงานที่เป็นลูกหนี้กยศ. ต้องแจ้งให้นายจ้างทราบและยินยอมให้หักเงินนำส่งเพื่อป้องกันความรับผิดของนายจ้าง
  • ลิขสิทธิ์งานสร้างสรรค์ในระหว่างการจ้างแรงงาน เขียนอย่างไรตกเป็นของนายจ้าง
  • การเขียนสัญญาห้ามนำงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือละเมิดลิขสิทธิ์ มาใช้ทำงาน
  • การเขียนสัญญาจ้างเพื่อป้องกันความลับทางการค้าของนายจ้าง ในระหว่างการจ้างและหลังพ้นสภาพลูกจ้าง
  • การกำหนดข้อห้ามเมื่อพนักงานพ้นสภาพแล้ว เช่น ห้ามอยู่กับคู่แข่ง ห้ามรับพนักงานของบริษัทไปทำที่บริษัทใหม่ ควรเขียนอย่างไร
 2. การจัดทำระเบียบสวัสดิการ
  • เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นค่าจ้าง เช่น ค่าคอมมิสชั่น Intensive ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าเช่าบ้าน เบี้ยขยัน ตามแนวคำพิพากษา
  • เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นรายจ่ายต้องห้ามตามประมวลรัษฏากร
 3. การจัดทำสัญญาใช้ทุนเพื่อการศึกษา/ฝึกอบรมที่สามารถใช้บังคับได้เมื่อพนักงานผิดสัญญา
 4. หลักการเขียนหนังสือเตือนที่เป็นเอกสารกระดาษ กับอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้มีความชอบด้วยกฎหมายตามแนวคำพิพากษาศาลฏีกา
 5. การเขียนหนังสือเลิกจ้างพนักงาน
  • กรณีมีความผิดไม่ต้องจ่ายเงินใด ๆ
  • กรณีไม่มีความผิด
 6. พร้อมวิธีการคำนวณเงินค่าสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย
 7. แนวทางการป้องกันการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม
 8. ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนประสบการณ์

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
 • ผู้สอบบัญชีและผู้ช่วย
 • นักบัญชี

 


เอกสารรายละเอียดการอบรม

 


สถานที่ฝึกอบรม

โรงแรมบูเลอวาร์ดกรุงเทพ


สุขุมวิทซอย 5 กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
10110

Loading Map....

 


จองหลักสูตร
ผู้จอง/ผู้ประสานงาน *
Email *
โทรศัพท์
มือถือ
บริษัท / องค์กร
ตำแหน่ง
สมาชิก
ค่าอบรม บาท

 

รหัสจอง
กรณีต้องการแยกใบกำกับภาษี กรุณาแยกการทำรายการจอง
เพิ่มผู้เข้าอบรม
คนเดียวกับผู้จอง
Ticket Type Price Spaces
Member 5,350.00
Regular 7,490.00
จำนวน ค่าอบรม -ส่วนลด ค่าอบรมสุทธิ +VAT -หัก ณ ที่จ่าย จ่ายสุทธิ กรณีไม่มี W/T
*กรุณาตรวจสอบจำนวนผู้เข้าอบรมและค่าอบรมให้ถูกต้อง

 

วิธีการชำระเงิน

โอนเงิน
เข้าบัญชี บริษัท นักบัญชีดอทคอม จำกัด
Nukbunchee dot com Co.,Ltd.
กสิกรไทย / ออมทรัพย์
เลขที่ 728 235 8853
ไทยพาณิชย์ / กระแสรายวัน
เลขที่ 156 300 4256
กรุงเทพ / กระแสรายวัน
เลขที่ 033 300 4505

 

ออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ในนาม
ชื่อบริษัท/บุคคล *
เลขผู้เสียภาษี *
สำนักงาน
สำนักงานแห่งใหญ่
สาขาที่  
ที่อยู่ *
แขวง/ตำบล *
เขต/อำเภอ *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *

 

หมายเหตุ
ท่านทราบข่าวจาก
ฝากข้อความถึงทีมงาน

โอนเงิน
ชำระเงินหน้างาน

สำนักงานแห่งใหญ่
สาขาที่

Nukbunchee.com
Facebook nbc2544
E mail
อื่นๆ