การวางแผนการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อประหยัดภาษีที่ดิน รุ่น 1


หลักสูตร 62091801
วิทยากร
คุณวิไล วัชรชัยสิริกุล
คุณศักดิ์ชาย ศิริรักษ์
วันอบรม 18 กันยายน 62
09:00 - 16:30 น.
สถานที่ โรงแรมอะริสตั้น
ดูเพิ่มเติม
การนับชั่วโมง
ผู้ทำบัญชี CPD ผู้สอบบัญชี CPA ผู้สอบบัญชีภาษี CPX
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ กฎหมาย อื่นๆ
- 6 ชม. - 6 ชม. - -
อัตราค่าอบรม

สมาชิก: 2,000 + VAT 140 = 2,140 บาท

ไม่เป็นสมาชิก: 3,500 + VAT 245 = 3,745 บาท

รายละเอียด

การวางแผนการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อประหยัดภาษีที่ดิน รุ่น 1

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562

ณ โรงแรม อะริสตั้น 19 ถนนสุขุมวิท สุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  

BTS สถานีพร้อมพงษ์

ส่วนลดพิเศษ
1.แชร์โพส+แคปหน้าจอ+แท๊กเพื่อน ได้ส่วนลด ท่านละ 200 บาท/ท่าน
2.แชร์โพส+แคปหน้าจอ+แท๊กเพื่อน+เพื่อนแท็กมาด้วย ได้ส่วนลด ท่านละ 400 บาท/ท่าน

หัวข้อสัมมนา
1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจัดเก็บจากทรัพย์สินอะไรบ้างแตกต่างกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่อย่างไร
2. ใครมีหน้าที่เสียภาษี
3. มูลค่าทรัพย์สินที่เป็นฐานภาษีมาจากไหน
4. เจาะลึกเงื่อนไขการจัดประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็น เกษตรกรรม ที่อยู่อาศัย ใช้ประโยชน์อื่น ทิ้งว่าง/ไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ
5. อัตราภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแต่ละประเภท
6. การยกเว้นภาษี
7. การลดภาษี
8. ความสำคัญและโทษของการแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
9. การวางแผนการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
10. การคำนวณภาษี
11. รู้ได้อย่างไรว่าต้องเสียภาษีเท่าไร
12. ต้องจ่ายภาษีเมื่อไร
13. เสียภาษีขาด จ่ายช้าต้องเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่มเท่าไร
14. เสียภาษีเกิน ขอคืนอย่างไร
15. ไม่จ่ายภาษี องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาตรการบังคับอย่างไร

 


สถานที่ฝึกอบรม

โรงแรมอะริสตั้น


สุขุมวิท ซอย 24 กรุงเทพฯ
โรงแรมอะริสตั้น

Loading Map....

 


จองหลักสูตร
ผู้จอง/ผู้ประสานงาน *
Email *
โทรศัพท์
มือถือ
บริษัท / องค์กร
ตำแหน่ง
สมาชิก
ค่าอบรม บาท

 

รหัสจอง
กรณีต้องการแยกใบกำกับภาษี กรุณาแยกการทำรายการจอง
เพิ่มผู้เข้าอบรม
คนเดียวกับผู้จอง
Ticket Type Price Spaces
Member 2,140.00
Regular 3,745.00
จำนวน ค่าอบรม -ส่วนลด ค่าอบรมสุทธิ +VAT -หัก ณ ที่จ่าย จ่ายสุทธิ กรณีไม่มี W/T
*กรุณาตรวจสอบจำนวนผู้เข้าอบรมและค่าอบรมให้ถูกต้อง

 

วิธีการชำระเงิน

โอนเงิน
เข้าบัญชี บริษัท นักบัญชีดอทคอม จำกัด
Nukbunchee dot com Co.,Ltd.
กสิกรไทย / ออมทรัพย์
เลขที่ 728 235 8853
ไทยพาณิชย์ / กระแสรายวัน
เลขที่ 156 300 4256
กรุงเทพ / กระแสรายวัน
เลขที่ 033 300 4505

 

ออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ในนาม
ชื่อบริษัท/บุคคล *
เลขผู้เสียภาษี *
สำนักงาน
สำนักงานแห่งใหญ่
สาขาที่  
ที่อยู่ *
แขวง/ตำบล *
เขต/อำเภอ *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *

 

หมายเหตุ
ท่านทราบข่าวจาก
ฝากข้อความถึงทีมงาน

โอนเงิน
ชำระเงินหน้างาน

สำนักงานแห่งใหญ่
สาขาที่

Nukbunchee.com
Facebook nbc2544
E mail
อื่นๆ