ชุมชนคนบัญชีที่ใหญ่ที่สุด เสนอข้อมูลบัญชี ภาษี กฎหมายธุรกิจ ข้อมูล Update ทุกวัน Facebook

นักบัญชีดอทคอม Tel. 0-2415-1567
Email contact@nukbunchee.com

การวางแผนการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อประหยัดภาษีที่ดิน รุ่น 1

 

หลักสูตร 62091801
วิทยากร
คุณวิไล วัชรชัยสิริกุล
คุณศักดิ์ชาย ศิริรักษ์
วันอบรม 18 กันยายน 62
09:00 - 16:30 น.
สถานที่ โรงแรมอะริสตั้น
การนับชั่วโมง
ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีภาษี
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ กฎหมาย อื่นๆ
- 6 ชม. - 6 ชม. - -

 

อัตราค่าอบรม
สมาชิก: 2,000 + VAT 140 = 2,140 บาท ไม่เป็นสมาชิก: 3,500 + VAT 245 = 3,745 บาท

 

จองหลักสูตร
ผู้จอง/ผู้ประสานงาน Email
โทรศัพท์ มือถือ
บริษัท / องค์กร ตำแหน่ง

เป็นสมาชิก ไม่ได้เป็นสมาชิก

รหัสจอง คนเดียวกับผู้จอง
จำนวนผู้เข้าอบรม คน

รายชื่อผู้เข้าอบรม
ชื่อ-นามสกุล
เลขบัตรประชาชน
เลขประจำตัวผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขประจำตัวผู้สอบบัญชีภาษีอากร
เลขบัตรประชาชน
ชื่อ-นามสกุล
เลขบัตรประชาชน
เลขประจำตัวผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขประจำตัวผู้สอบบัญชีภาษีอากร
เลขบัตรประชาชน


ชื่อ-นามสกุล
เลขบัตรประชาชน
เลขประจำตัวผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขประจำตัวผู้สอบบัญชีภาษีอากร
เลขบัตรประชาชน
ชื่อ-นามสกุล
เลขบัตรประชาชน
เลขประจำตัวผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขประจำตัวผู้สอบบัญชีภาษีอากร
เลขบัตรประชาชน

 

วิธีการชำระเงิน
โอนเงิน
เข้าบัญชี บริษัท นักบัญชีดอทคอม จำกัด
Nukbunchee dot com Co.,Ltd.
กสิกรไทย / ออมทรัพย์ เลขที่ 728 235 8853
ไทยพาณิชย์ / กระแสรายวัน เลขที่ 156 300 4256
กรุงเทพ / กระแสรายวัน เลขที่ 033 300 4505
ชำระเงินหน้างาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 87/487 ถนนกาญจนาภิเษก
แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพ 10150
เลขผู้เสียภาษี 010 555 613 1928

 

รายละเอียด

การวางแผนการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อประหยัดภาษีที่ดิน รุ่น 1

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562

ณ โรงแรม อะริสตั้น 19 ถนนสุขุมวิท สุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  

BTS สถานีพร้อมพงษ์

ส่วนลดพิเศษ
1.แชร์โพส+แคปหน้าจอ+แท๊กเพื่อน ได้ส่วนลด ท่านละ 200 บาท/ท่าน
2.แชร์โพส+แคปหน้าจอ+แท๊กเพื่อน+เพื่อนแท็กมาด้วย ได้ส่วนลด ท่านละ 400 บาท/ท่าน

หัวข้อสัมมนา
1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจัดเก็บจากทรัพย์สินอะไรบ้างแตกต่างกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่อย่างไร
2. ใครมีหน้าที่เสียภาษี
3. มูลค่าทรัพย์สินที่เป็นฐานภาษีมาจากไหน
4. เจาะลึกเงื่อนไขการจัดประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็น เกษตรกรรม ที่อยู่อาศัย ใช้ประโยชน์อื่น ทิ้งว่าง/ไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ
5. อัตราภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแต่ละประเภท
6. การยกเว้นภาษี
7. การลดภาษี
8. ความสำคัญและโทษของการแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
9. การวางแผนการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
10. การคำนวณภาษี
11. รู้ได้อย่างไรว่าต้องเสียภาษีเท่าไร
12. ต้องจ่ายภาษีเมื่อไร
13. เสียภาษีขาด จ่ายช้าต้องเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่มเท่าไร
14. เสียภาษีเกิน ขอคืนอย่างไร
15. ไม่จ่ายภาษี องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาตรการบังคับอย่างไร

 

 

บริษัท นักบัญชีดอทคอม จำกัด
Nukbunchee dot com Co.,Ltd.
เลขผู้เสียภาษี : 0105556131928

87/487 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
87/487 Kanjanapisek Rd. Bangbon Bangbon Bangkok 10150

โทร : 0-2415-1567   แฟกซ์ : 0-2415-1461
E-mail : contact@nukbunchee.com
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.

© 2016 nukbunchee.com เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 010556131928