กฎหมายแรงงาน:เจาะลึกประเด็นสำคัญ กฎหมายแรงงานใหม่ ภาคปฏิบัติ รุ่น 2


หลักสูตร 62020701
วิทยากร
ดร.สมชาย หัตถ์สุวรรณ (เลื่อนวันสัมมนา เดิม 7 ก.พ.2562)
วันอบรม 21 มีนาคม 62
09:00 - 16:30 น.
สถานที่ โรงแรมอะริสตั้น
ดูเพิ่มเติม
การนับชั่วโมง
ผู้ทำบัญชี CPD ผู้สอบบัญชี CPA ผู้สอบบัญชีภาษี CPX
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ กฎหมาย อื่นๆ
- 6 - 6
อัตราค่าอบรม

สมาชิก: 3000 + VAT 210 = 3,210

ไม่เป็นสมาชิก: 3,900 + VAT 273 = 4,173

รายละเอียด

1. การแก้ไขพ. ร. บ. คุ้มครองแรงงาน 2541 ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2560 มีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป
1) แก้ไขเกี่ยวกับการให้เงินช่วยเหลือ
2) แก้ไขกฎหมายที่ให้เงิน
จำนวนมาก 3) การออมเพื่อการออม
4) การเตรียมการเกี่ยวกับการออม แต่ยังคงทำงานต่อไปได้ ผลตามกฎหมายและปัญหาเป็นอย่างไรและ แนวทางแก้ไขปัญหา
2. พ. ร. บ. คุ้มครองแรงงาน 2541 (ฉบับที่ 7) ที่จะมีผลบังคับในปี 2562
1) มาตรา 9 แก้ไขอัตราดอกเบี้ยกรณีน ยจ้างผิดนัดไม่จ่ายค่าจ้างแทน การบอกกล่าวล่วงหน้าและเงินระหว่างหยุดกิจการชั่วคราวเพิ่มดอกเบี้ยผิดนัดร้อยละ 15 ต่อปี
2) มาตรา 13 กรณีเปลี่ยนตัวนายจ้างต้องได้รับความยินยอม จากลูกจ้างและให้นายจ้างใหม่รับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ปัจจุบัน ลูกจ้างไม่ยินยอมผลเป็นอย่างไร
3) การชำระเงินชดเชยแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหลายครั้งเพื่อการชำระเงินที่ไม่ถูกต้อง
4) การให้เงินช่วยเหลือแก่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับลาออก 3 วันทำงาน สิทธิที่ได้รับทันทีเมื่อเข้าทำงานหรือต้องผ่านการทดสอบงานก่อนหน้านี้
5) ลูกจ้างที่เป็นผู้หญิงมีสิทธิได้รับการประกันสุขภาพมากมาย
6) มาตรา 53 สิทธิความเท่าเทียมกันของชายและหญิง โดยเฉพาะคำว่า “ค่าเท่าเทียมกัน” คืออะไร
7) มาตรา 70 การจ่ายเงินต่าง ๆ เมื่อลูกจ้างถูก เลิกจ้างโดยเฉพาะคำว่า “เงินที่นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่าย ตามพระราชบัญญัตินี้ให้ชัดเจน” คืออะไร
8) ค่า 75 เงินชดเชยในกรณีที่หยุดกิจการชั่วคราว
9) เงินชดเชยค่าชดเชยแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือค่าชดเชยพิเศษ 120/1
10) เงิน 118 (5) อัตราค่าจ้างแรงงานที่ทำงานช่วง 10 แต่ไม่ครบ 20 ปี 300 วัน
(6) อัตราค่าจ้างพนักงานที่ทำงานตั้งแต่ 20 ปีที่จ่าย 400 วัน
11) จำนวน 120 ตำแหน่งที่ได้รับการอนุมัติ การออกจากสถานประกอบการ
ให้กับพนักงานทราบถึงรูปแบบการบริหารที่
12) ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทันทีและการลงโทษที่ไม่ถูกต้อง มีหนังสือเตือนจากพนักงานตรวจแรงงานแจ้ง เตือนก่อนเหมือนกฏหมายปัจจุบัน
3. การปรับปรุงหน้าที่ของนายจ้างในการหักเงินกู้ยืม ลูกจ้างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกา ศึกษา พ.ศ. 2560
4. วันหยุดวันลาตามกฎหมายแรงงานกำหนด ไว้อย่างไร (ประเด็นที่มักมีความเข้าใจยังไม่ ถูกต้อง )
5. การจ่ายค่าจ้างค่าล่วงเวลาค่าทำงาน ในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุดคำนวณอย่างไร
6. สินจ้างแทนการ บอกกล่าวล่วงหน้าค่าชดเชยและการเลิกจ้าง ไม่เป็นธรรมกรณีใดต้องจ่ายและกรณีใดไม่ต้องจ่ายพิจารณาอย่างไร
7. ช่วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีการจัดการกับ พนักงานเจ้าปัญหาต้อ ทำอย่างไรตามแนวคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ชำนัญพิเศษหรือ ศาลฏีกาในปัจจุบัน

 


เอกสารรายละเอียดการอบรม

 


สถานที่ฝึกอบรม

โรงแรมอะริสตั้น


สุขุมวิท ซอย 24 กรุงเทพฯ
โรงแรมอะริสตั้น

Loading Map....

 


จองหลักสูตร
ผู้จอง/ผู้ประสานงาน *
Email *
โทรศัพท์
มือถือ
บริษัท / องค์กร
ตำแหน่ง
สมาชิก
ค่าอบรม บาท

 

รหัสจอง
กรณีต้องการแยกใบกำกับภาษี กรุณาแยกการทำรายการจอง
เพิ่มผู้เข้าอบรม
คนเดียวกับผู้จอง
Ticket Type Price Spaces
Member 3,210.00
Regular 4,173.00
จำนวน ค่าอบรม -ส่วนลด ค่าอบรมสุทธิ +VAT -หัก ณ ที่จ่าย จ่ายสุทธิ กรณีไม่มี W/T
*กรุณาตรวจสอบจำนวนผู้เข้าอบรมและค่าอบรมให้ถูกต้อง

 

วิธีการชำระเงิน

โอนเงิน
เข้าบัญชี บริษัท นักบัญชีดอทคอม จำกัด
Nukbunchee dot com Co.,Ltd.
กสิกรไทย / ออมทรัพย์
เลขที่ 728 235 8853
ไทยพาณิชย์ / กระแสรายวัน
เลขที่ 156 300 4256
กรุงเทพ / กระแสรายวัน
เลขที่ 033 300 4505

 

ออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ในนาม
ชื่อบริษัท/บุคคล *
เลขผู้เสียภาษี *
สำนักงาน
สำนักงานแห่งใหญ่
สาขาที่  
ที่อยู่ *
แขวง/ตำบล *
เขต/อำเภอ *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *

 

หมายเหตุ
ท่านทราบข่าวจาก
ฝากข้อความถึงทีมงาน

โอนเงิน
ชำระเงินหน้างาน

สำนักงานแห่งใหญ่
สาขาที่

Nukbunchee.com
Facebook nbc2544
E mail
อื่นๆ