แผนภาษีซื้อ ขาย ให้ รับมรดก ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อรับมือกฎหมายภาษีใหม่


หลักสูตร 61033101
วิทยากร
คุณวิไล วัชรชัยสิริกุล
คุณศักดิ์ชาย ศิริรักษ์
วันอบรม 31 มีนาคม 61
09:00 - 16:30 น.
สถานที่ โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
ดูเพิ่มเติม
การนับชั่วโมง
ผู้ทำบัญชี CPD ผู้สอบบัญชี CPA ผู้สอบบัญชีภาษี CPX
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ กฎหมาย อื่นๆ
- 6 - 6 -
อัตราค่าอบรม

สมาชิก: 4,900+VAT343 = 5,243 บาท

ไม่เป็นสมาชิก: 5,900+VAT413 = 6,313 บาท

รายละเอียด

 

 


เอกสารรายละเอียดการอบรม

 


สถานที่ฝึกอบรม

โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด


โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
กรุงเทพฯ

Loading Map....

 


จองหลักสูตร

Bookings are closed for this event.