ข่าวสำคัญ ข่าวทันใจ สำหรับนักบัญชีมืออาชีพ
หน้าแรก สัมมนา สมาชิก บัญชี ภาษี เว็บบอร์ด บริการ Facebook NukBunChee
สัมมนา

     เนื่องจากกฎหมายของประเทศไทยนั้นมีมากมาย กฎหมายระดับพระราชบัญญัติมีเป็นพันฉบับ ซึ่งแม้แต่ผู้ที่เรียนกฎหมายก็เรียนแต่โครงสร้างพื้นฐานและกฎหมายหลักๆ ในความเป็นจริงนั้นมีกฎหมายเฉพาะ กฎหมายปลีกย่อย กฎหมายเฉพาะกิจเฉพาะเรื่อง กฎหมายเก่าแก่ที่ยังมีสถานภาพเป็นกฎหมายที่มีผลใช้บังคับมากมาย ทั้งๆ ที่ล้าสมัย ดังนั้น หน้ากฎหมายของนักบัญชีดอทคอม ขอเสนอเน้นกฎหมายเฉพาะกฎหมายดังต่อไปนี้

     • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีโดยตรง

     • กฏหมายธุรกิจออกใหม่ ประกอบด้วย กฎหมายธุรกิจ เศรษฐกิจ ปกครอง ทรัพย์สินทางปัญญา ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงหรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจ ปรับปรุงเพิ่มเติมในปี 2551 โดยรวบรวมกฎหมายระดับพระราชบัญญัติที่ประกาศตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น สำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสอบกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง สามารถค้นหาได้จากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาโดยตรง http://www.ratchakitcha.soc.go.th/

     • กฎหมายธุรกิจที่เป็นภาษาอังกฤษ ได้รวบรวมมาจากหลายแหล่ง ส่วนมาคือเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ใช้กฎหมายนั้นๆ ซึ่งได้แปลไว้

หมายเหตุ กฎหมายย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะต่างๆ เช่น ความต้องการของสังคม นโยบายของผู้บริหารประเทศ หรือปัจจัยต่างๆ การนำเสนอข้อมูลกฎหมายในนักบัญชีดอทคอม มิได้มีความประสงค์ให้ใช้เพื่อการอ้างอิงโดยปราศจากการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของกฎหมายของผู้ใช้ เน้นย้ำว่า การใช้เพื่ออ้างอิง ควรใช้ดุลพินิจและตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเองก่อนเสมอ


การนำเสนอ
นำเสนอ 2 ลักษณะ คือ

1. แยกเป็นกลุ่มตามลักษณะของกฎหมาย และในกลุ่มเดียวกันจะเรียงจากกฎหมายที่ประกาศใช้จากปัจจุบันไปหาอดีต
2. เรียงตามชื่อของกฎหมาย จาก ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮุก


ข่าวสำคัญ ข่าวทันใจ สำหรับนักบัญชีมืออาชีพ
|
|
|
|
|
|
|
|

Copyright nukbunchee.com Co.,Ltd. All Rights Reserved.
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 0107514804756