อภิชา No Comments

กฎหมายเงินทดแทน เป็นกฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างซึ่งได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยในระหว่างหรือจากการปฏิบัติงานให้นายจ้างและผู้รับเหมาค่าแรง เช่น การจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน ค่าทำศพ ค่าทดแทน เป็นต้น

 

การปรับปรุงกฎหมาย

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 พระราชบัญญัติเงินทดแทน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 ประกาศและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

 

ติดตามข่าวสารกฎหมายแรงงาน หรือแลกเปลี่ยน แบ่งปันประสบการณ์ความรู้ สำหรับนักบัญชี ได้ที่ 

LINE Square นักบัญชีดอทคอม https://line.me/ti/g2/IPKJH8K3FD

กลุ่มกฎหมายแรงงานในเฟสบุ๊ค  https://www.facebook.com/groups/247803852546086/

 

Related posts: