admin No Comments

ความรู้สำหรับปฏิบัติราชการการ สอบแข่งขัน/คัดเลือก กรมสรรพากร
ผู้แต่ง คุณนนท์ เศรษฐวิวัฒน์ นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ
จำนวน 426 หน้า
สามารถใช้ทบทวนเพื่อสอบ TA หรืออ่านเพื่อทำความเข้าใจภาษีสรรพากรได้เป็นอย่างดี
ขอบพระคุณ คุณนนท์ เศรษฐวิวัฒน์ ท่านเจ้าของลิขสิทธิ์ยินดีให้เผยแพร่ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจภาษีสรรพากรให้ถูกต้อง
และ คุณสุรเดช เล็กแจ้ง เพจภาษีรู้ไว้ได้เปรียบ ผู้นำมาเผยแพร่
⭐️ วิไล วัชรชัยสิริกุล 21 มีนาคม 2561
คลิก https://1drv.ms/f/s!ArmN7udaQOjDhJs99XuBbIztOFqnuA

Related posts:

Leave a Reply