No Comments

ท่านที่จองที่นั่งสัมมนาภาษี เรื่อง e-tax invoice & e-Receipt ไม่ทัน ไม่ต้องเสียดาย 
หลังจากจบการสัมมนากรมสรรพากรจะได้นำคลิปสัมมนามาเผยแพร่ให้รับชม ซึ่งสามารถติดตามได้ที่ Facebook กรมสรรพากร
เครดิต : FB กรมสรรพากร ( Revenue Department )

Related posts:

Leave a Reply