อภิชา No Comments

ผลการจัดเก็บภาษีกรมสรรพากร ปี 2559 และครึ่งปี 2560 เก็บได้เพิ่ม

ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2559 รวม 1,766,854.11 บาท

 

 

 

 

 

 

 

Related posts:

Leave a Reply