อภิชา No Comments

ติดตาม พรบ.กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2560 (มีผลใช้ ตั้งแต่ 26 กรกฎาคม 2560)

รายละเอียดเพิ่มเติม พระราชบัญญัติกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เร่งเตรียมระบบรองรับและกำหนดแนวปฏิบัติของนายจ้างในการหักเงินเดือนผู้กู้ยืม หลังพระราชบัญญัติใหม่เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 26 ก.ค. 2560 เป็นต้นไป โดยนายจ้างจะทำการหักเงินเดือนได้ต่อเมื่อกองทุนแจ้งนายจ้างอย่างเป็นทางการ     

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. เปิดเผยว่า ปัจจุบัน กองทุนฯ มีผู้กู้กองทุน กยศ. และกองทุน กรอ. จำนวนทั้งสิ้น 5.2 ล้านราย เป็นเงินกู้ยืม 5.5 แสนล้านบาท มีผู้กู้ที่ผิดนัดชำระหนี้ 2.1 ล้านราย โดยดำเนินคดีกับผู้กู้แล้วประมาณ 1.1 ล้านราย (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560) 
อ่านรายละเอียดจาก Voice TV  http://news.voicetv.co.th/business/510526.html

Related posts:

Leave a Reply