No Comments

รวม link ติวสอบ CPA วิชาบัญชี 1 บัญชี 2
เครดิต ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ เพจ CPASolution

การคำนวณค่าความนิยมตาม TFRS 3 ครับ ในการสอบ CPA AC1 หัวข้อนี้ออกบ่อยมากๆ พี่น้องผู้เข้าสอบต้องทำความเข้าใจดูนะครับ
เผยแพร่เมื่อ 12 มิ.ย. 2017

TAS 19 เรื่องผลประโยชน์พนักงาน ซึ่งมีประโยชน์มากๆ สำหรับการเตรียมสอบ CPA นะครับ (part 1) ขอให้ดูต่อไปที่ part 2 นะครับ
เผยแพร่เมื่อ 13 มิ.ย. 2017

ไฟล์นี้เป็นการใช้ Worksheet ในการคำนวณเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ซึ่งน่าจะสำคัญมากกับการเตรียมสอบ CPA – AC1 ครับ
เผยแพร่เมื่อ 13 มิ.ย. 2017

แนวทางการตีราคา PPE ไว้ 3 แนวทาง ซึ่งน่าจะมีประโยชน์กับการสอบ CPA วิชาการบัญชี 1 ครับ
เผยแพร่เมื่อ 3 ก.ค. 2017

อธิบายแนวทางการเปิดเผยข้อมูลส่วนงานดำเนินงานโดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์เชิงปริมาณที่ระบุใน TFRS 8
เผยแพร่เมื่อ 17 ก.ค. 2017

การคำนวณมูลค่าปัจจุบัน 2 แบบสำหรับเตรียมสอบ CPA การบัญชี
เผยแพร่เมื่อ 16 มิ.ย. 2017
คลิปอธิบายวิธีการคำนวณ Present Value สำหรับตอบคำถามเกี่ยวกับการบัญชีสัญญาเช่าตาม TAS 17 ซึ่งมีรูปแบบกระแสเงินสด 2 แบบคือจ่ายค่าเช่างวดแรกตอนสิ้นงวด กับจ่ายทันทีตอนทำสัญญา

Operating Segments TFRS8
อธิบายแนวทางการเปิดเผยข้อมูลส่วนงานดำเนินงานโดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์เชิงปริมาณที่ระบุใน TFRS 8

Related posts:

Leave a Reply