นที No Comments

สั้นๆ สรรพากรขยายเวลายื่นงบการเงิน สำหรับการยื่นแบบทางเน็ต “รอบสอง”
รอยื่นทางเน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 7 มิ.ย. 2561
(ยื่นแบบและงบด้วยกระดาษ ไม่เกี่ยว)

Related posts:

Leave a Reply