นที No Comments

วีดีโอสัมมนาเรื่อง “การจัดทำงบกระแสเงินสดและปัญหาในการดำเนินกิจการของ NPAEs”

วันที่ 31 มีนาคม 2560

โดยรศ. ดร. วรศักดิ์ทุมนานนท์มีทั้งหมด 4 ตอน

คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารงบ 31032560

PART (1/4) https://www.youtube.com/watch?v=1hAhhfcNwY8

PART (2/4) https://www.youtube.com/watch?v=f2ALPtg6CVY

PART (3/4) https://www.youtube.com/watch?v=YJ5FftMHeJ0

PART (4/4) https://www.youtube.com/watch?v=wkemZHvDBuo

 

Related posts:

สรรพากรยืดนโยบายยกเว้นภาษีโอนที่ดิน/ทรัพย์สินเข้าบริษัทภายในปี 2561 เพจกรมสรรพากรเผยแพร่ปาฐกถาอธิบดี...
มติ ครม. : มาตรการส่งเสริมบุคคลธรรมดาให้ทำธุรกิจในรูปนิติบุคคล ปี 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 1...
พรฎ.667 พ.ศ.2561 ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและ VATโอนทรัพย์สินหรือสินค้าชำระค่าหุ้นนิติบุคคลตั้งให...

Leave a Reply