No Comments

สำหรับผู้ที่นำส่งงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้หุ้น (บอจ.5) ผ่านระบบ DBD e-Filing ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว ปรากฎสถานะ “รออนุมัติ” ถือว่าได้นำส่งงบการเงินแล้ว สามารถเก็บ “ใบนำส่งข้อมูลผ่านระบบ DBD e-Filing” ไว้เป็นหลักฐานการนำส่งได้
ที่มา เพจ : DBD BIT
https://goo.gl/F5897A
⭐️ วิไล วัชรชัยสิริกุล 19 มิถุนายน 2561
🌞 ข่าว Line @nukbunchee

Related posts: