นที No Comments

อธิบดีกรมสรรพากรขยายเวลายื่นแบบภาษีทางเน็ต ถึง 31 ตุลาคม 2560 …

เป็นเทคนิคกฎหมายภาษีตามประมวลรัษฎากร เพื่อให้การยื่นแบบภงด.50 ทางเน็ต ซึ่งไม่ต้องแนบงบการเงิน ไม่โดนปรับ 2000 บาท อันเป็นผลจากการแก้ พรบ.แก้ไข ประมวลรัษฎากร #41 พ.ศ.2559

โดย วิไล วัชรชัยสิริกุล

18 พฤษภาคม 2560

18518381_1892311394314507_834420403929560732_o

untitled-1-copy

Related posts:

สรรพากรเปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างกฎหมายระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างวันที่ 21 สิงหาค...
ตุลาคม 2560 สรรพากรเปิดตัว App แจ้งเบาะแสผู้ประกอบการไม่ออกใบกำกับภาษี/ออกใบกำกับภาษีปลอม
พรฎ.665 (มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ (เพิ่มรายงานลูกจ้างรายวันที่ใช้สิทธิยกเว้นภาษี...

Leave a Reply