นที No Comments

เรียนรู้การทำธุรกิจดิจิทัล ผ่านระบบ E-Learning ฟรี !! โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ได้ที่ www.NEClearning.com โดยวิทยากรระดับประเทศ และแขกรับเชิญสุดพิเศษ จบหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่าน 6 รายวิชา ไม่เสียค่าใช้จ่าย ที่ www.NEClearning.com

เนื้อหาหลักสูตร

  1. การสร้างแนวคิดทางธุรกิจ (Business Idea) พร้อมรับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล ( Digital Transformation )
  2. การประเมินและการวางแผนด้านการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing)
  3. การออกแบบและพัฒนาร้านค้าออนไลน์
  4. การประมาณเงินลงทุนธุรกิจและวางแผนบริหารทางการเงิน
  5. การจัดแผนธุรกิจและการทำแบบจำลองธุรกิจ (Business Plan & Model Canvas ) และเทคนิคการนำเสนอแบบจำลองธุรกิจ
  6. กฎหมายและจริยธรรมของความเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล

สิทธิประโยชน์ของผู้เรียน

* ผู้ผ่านการอบรมจะมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ Startup Day (ซึ่งเป็นการนำเสนอแผนธุรกิจต่อหน้านักลงทุนจริง)

* ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมัครเลย http://www.neclearning.com/main/indexregis.php#main-5

www.fb.com/neclearn

Related posts:

Leave a Reply