เล่าข่าว ชาวบัญชี

 • ฟรี 3 โปรแกรมสำหรับ SMEs (โครงการ Total solutions 4 SMEs ของกรมพัฒฯ)
  In ข่าวชาวบัญชี
  🍂ฟรี 3 โปรแกรมสำหรับ SMEs (โครงการ Total solutions 4 SMEs ของกรมพัฒฯ) โปรแกรมจัดการเอกสาร (Office Software) โปรแกรมงานขายหน้าร้าน (POS : Point of Sale) โปรแกรมบัญชี Online การเข้าใช้งานมี 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1.เข้าเว็บไซต์ www.dbd.go.th เลือกหัวข้อ Hot Service และ Total Solutions for SMEs 2.เข้าสู่หน้าแรกของระบบ สามารถดูรายชื่อซอฟต์แวร์ที่เข้าร่วมโครงการ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับประเภทธุรกิจ โดยปัจจุบันมี 16 ซอฟต์แวร์ หรือคลิก http://smes.dbd.go.th/dbdsmes-web/ 3.เข้าสู่ระบบ […]
 • ประกันสังคม : การแจ้งลูกจ้างเข้าออก
  In ข่าวชาวบัญชี
  🍑ประกันสังคม: การแจ้งเตือนพนักงานเข้าออก ↪️ https://www.youtube.com/watch?v=olT0I5bYYpQ   🌷🌷🌷แลกเปลี่ยนแบ่งปันประสบการณ์ความรู้สำหรับนักบัญชีได้ที่บรรทัด Square นักบัญชีดอทคอมhttps://line.me/ti/g2/IPKJH8K3FD   📣นักบัญชีดอทคอม – สัมมนา 📌เจาะลึกประเด็นสำคัญกฎหมายแรงงานภาคใหม่ภูมิรุ่น 2 📍พฤหัสที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์https://bit.ly/2LNfchz 🌹จองสัมมนาออนไลน์https://bit.ly/2VqKbEo CPD / CPA […]
 • สาระสำคัญ พรบ.เงินทดแทน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561
  In ข่าวชาวบัญชี
    🌳สาระสำคัญ พรบ.เงินทดแทน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 ↪️ https://bit.ly/2Tg6OK8   🌷🌷🌷แลกเปลี่ยน แบ่งปันประสบการณ์ความรู้ สำหรับนักบัญชี ได้ที่ line square นักบัญชีดอทคอม https://line.me/ti/g2/IPKJH8K3FD   📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา 📌เจาะลึกประเด็นสำคัญ กฎหมายแรงงานใหม่ ภาคปฏิบัติ รุ่น 2 📍พฤหัส ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2LNfchz 🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2VqKbEo CPD/CPA รออนุมัติ […]
 • รู้หรือยัง ว่า MS Word ก็บวกเลขได้
  In ข่าวชาวบัญชี
  🍉รู้หรือยัง ว่า MS Word ก็บวกเลขได้🍉 ↪️https://bit.ly/2QY81UJ   🌷🌷🌷แลกเปลี่ยน แบ่งปันประสบการณ์ความรู้ สำหรับนักบัญชี ได้ที่ line square นักบัญชีดอทคอม https://line.me/ti/g2/IPKJH8K3FD   📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา 📌เจาะลึกประเด็นสำคัญ กฎหมายแรงงานใหม่ ภาคปฏิบัติ รุ่น 2 📍พฤหัส ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2LNfchz 🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2Vq CPD/CPA รออนุมัติ […]
 • ข้อควรรู้สำหรับผู้เซ็นเช็คและผู้รับเช็ค
  In ข่าวชาวบัญชี
  📝ข้อควรรู้สำหรับผู้เซ็นเช็คและผู้รับเช็ค ↪️https://bit.ly/2Hlyegw   รู้หรือไม่ การแก้ไขข้อความบนหน้าเช็ค เป็นการเปิดช่องให้ผู้ไม่หวังดีกระทำการทุจริตจากการใช้เช็คได้ โดยการสวมรอยเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพิ่มเติม   นอกจากนี้ เช็คที่มีการแก้ไขข้อความ โดยเฉพาะวันที่สั่งจ่าย ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงินที่เป็นตัวเลข จำนวนเงินที่เป็นตัวอักษร และลายมือชื่อผู้สั่งจ่าย ยังทำให้ขั้นตอนการเรียกเก็บเงินตามเช็คใช้เวลานานขึ้น เพราะต้องใช้เวลาตรวจสอบว่าผู้สั่งจ่ายเป็นผู้แก้ไขเอง […]
 • 1 ก.พ.เป็นต้นไป ทุกแบงค์ไม่รับเช็คแก้ไขข้อความ
  In ข่าวชาวบัญชี
  📨1 ก.พ.เป็นต้นไป ทุกแบงค์ไม่รับเช็คแก้ไขข้อความ (อันเนื่องจากการแก้ไขเช็คไปขึ้นเงินโดยทุจริต) ↪️https://bit.ly/2QUF9Nc   🌞ข่าวจาก LINE นักบัญชีดอทคอม https://line.me/ti/g2/IPKJH8K3FD แลกเปลี่ยน แบ่งปันประสบการณ์ความรู้ สำหรับนักบัญชี   📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา 📌เจาะลึกประเด็นสำคัญ กฎหมายแรงงานใหม่ ภาคปฏิบัติ รุ่น 2 📍พฤหัส ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2LNfchz 🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2VqKbEo […]
 • ภาษีสรรพสามิต : กระจายอำนาจให้ท้องถิ่นออกใบอนุญาตขายเหล้า บุหรี่
  In ข่าวชาวบัญชี
  🚬ภาษีสรรพสามิต : กระจายอำนาจให้ท้องถิ่นออกใบอนุญาตขายเหล้า บุหรี่ ขณะนี้ มีร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ …) กำลังเปิดรับฟังความเห็น ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ สาระสำคัญคือการให้ท้องถิ่นเป็นผู้ออกใบอนุญาตขายเหล้าบุหรี่ และให้รายได้และค่าธรรมเนียมตกเป็นของท้องถิ่น ซึ่งเป็นไปตามแผนกระจายอำนาจให้ท้องถิ่น   อนึ่ง องค์กรปกครองท้องถิ่นประกอบด้วย เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด […]
 • ร่างพรบ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 7 ผ่านสภาฯ แล้ว
  In ข่าวชาวบัญชี
  📝ร่างพรบ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 7 ผ่านสภาฯ แล้ว เป็นการแก้ไขกฎหมายที่เป็นประโยชน์แก่ลูกจ้างมากมาย เช่น – ลากิจโดยได้รับค่าจ้างได้ปีละไม่น้อยกว่า 3 วัน – ลูกจ้างหญิงมีสิทธิลาเพื่อตรวจครรภ์และคลอดรวมไม่เกินครรภ์ละ 98 วัน – ลูกจ้างที่ทำงานครบ 20 ปี จ่ายค่าชดเชย 400 วัน มีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 30 วันนับจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา   ดาวน์โหลด ร่าง พรบ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 7 ที่ผ่านสภา   ⭐️วิไล วัชรชัยสิริกุล 13 ธันวาคม 2561 🌞 Line @nukbunchee   […]
 • ภาษีนาทีทอง 2561 : รายละเอียดการโอนกิจการบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคลที่ได้รับยกเว้น 2 ภาษี
  In ข่าวชาวบัญชี
  🔥🔥🔥ภาษีนาทีทอง 2561 : รายละเอียดการโอนกิจการบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคลที่ได้รับยกเว้น 2 ภาษี   ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร(ฉบับที่ 8) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 667) พ.ศ. 2561   ต้องจดทะเบียนนิติบุคคลใหม่ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561   ⭐️วิไล วัชรชัยสิริกุล 13 ธันวาคม 2561 🌞 Line @nukbunchee   […]
 • บทความ การบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน
  In ข่าวชาวบัญชี
  บทความ การบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน ตอนที่ 1 ทำความรู้จัก IFRS 9 https://www.bot.or.th/…/Resear…/DocLib_/Articrle31_03_59.pdf ตอนที่ 2 “การจัดประเภทและการวัดมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน” โดย ศุภมัทนา โสภณรัตนโภคิน https://www.bot.or.th/…/Researc…/DocLib_/Article22_06_59.pdf ตอนที่ 3 “การรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงิน” หรือ “การกันเงินสำรอง” https://www.bot.or.th/…/Researc…/DocLib_/Article22_09_59.pdf ตอนที่ 4 “การบัญชีป้องกันความเสี่ยง” วนัสนันทน์ สุขุมาลพันธ์ […]
 • ส่งข้อมูลประกันสุขภาพปี 2561 ได้ถึงวันที่ 7 มกราคม 2562 (ไม่ใช่ก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ตามที่แชร์กันในไลน์)
  In ข่าวชาวบัญชี
  💉💉ส่งข้อมูลประกันสุขภาพปี 2561 ได้ถึงวันที่ 7 มกราคม 2562 (ไม่ใช่ก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ตามที่แชร์กันในไลน์) 💉💉   ⭐️วิไล วัชรชัยสิริกุล 3 ธันวาคม 2561 🌞 Line @nukbunchee   📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา 📌กฎหมายการกำหนดราคาโอนระหว่างนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน transfer pricing 📍พฤหัสบดี ที่ 6 ธันวาคม 2561 🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2Osvoo1 🌹จองสัมมนาออนไลน์ (รอบบ่าย) https://bit.ly/2yT4Nvu CPD/CPA […]
 • ร่างกฎหมาย e payment (e Invoice e Receipt eWT และสถาบันการเงินส่งข้อมูลลูกค้าให้กรมสรรพากร) เข้าสภา วาระ 2,3 วันที่ 4 ธ.ค.
  In ข่าวชาวบัญชี
  🍏🍏🍏ร่างกฎหมาย e payment (e Invoice e Receipt eWT และสถาบันการเงินส่งข้อมูลลูกค้าให้กรมสรรพากร) เข้าสภา วาระ 2,3 วันที่ 4 ธ.ค.   📖อ่าน ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว http://library.senate.go.th/document/mSubject/Ext84/84125_0001.PDF   ⭐️วิไล วัชรชัยสิริกุล 1 ธันวาคม 2561 🌞 Line @nukbunchee   📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา […]
 • มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ ประกาศใหม่ 50 ฉบับ ใช้ปี 2562
  In ข่าวชาวบัญชี
  มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ ประกาศใหม่ 50 ฉบับ ใช้ปี 2562 มาตรฐานการบัญชีและการตีความ 1 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การนำเสนองบการเงิน 2 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สินค้าคงเหลือ 3 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง งบกระแสเงินสด 4 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด 5 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง […]
 • ร่างพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉบับผ่านความเห็นชอบของสนช.รอประกาศใช้
  In ข่าวชาวบัญชี
  🏘ร่างพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉบับผ่านความเห็นชอบของสนช.รอประกาศใช้ ตามที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(“สนช”) เห็นสมควรประกาศใช้ ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ เป็นกฎหมาย เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในการเก็บภาษีทรัพย์สินแทนภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไปนั้น  เนื่องจากร่างกฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบจาก สนช.มีการแก้ไขเพิ่มเติมจากร่างแรกที่เข้าสภาวาระแรกค่อนข้างมาก […]
 • พรฎ.667 พ.ศ.2561 ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและ VATโอนทรัพย์สินหรือสินค้าชำระค่าหุ้นนิติบุคคลตั้งใหม่ ระหว่าง 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 (ไม่ยกเว้นค่าโอนกรมที่ดิน ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์)
  In ข่าวชาวบัญชี
  🍏🍏🍏พรฎ.667 พ.ศ.2561 ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและ VATโอนทรัพย์สินหรือสินค้าชำระค่าหุ้นนิติบุคคลตั้งใหม่ ระหว่าง 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 (ไม่ยกเว้นค่าโอนกรมที่ดิน ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์) 🌿 https://bit.ly/2AldH4N   ⭐️วิไล วัชรชัยสิริกุล 26 พฤศจิกายน 2561 🌞 Line @nukbunchee   📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา 📌กฎหมายการกำหนดราคาโอนระหว่างนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน transfer pricing 📍พฤหัสบดี ที่ 6 ธันวาคม 2561 (จำนวน […]
 • มาตรการภาษีเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการปรับค่าจ้างขึ้นต่ำ (ใช้กับการจ่ายค่าจ้างวันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561)
  In ข่าวชาวบัญชี
  💷💷💷มาตรการภาษีเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการปรับค่าจ้างขึ้นต่ำ (ใช้กับการจ่ายค่าจ้างวันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561) 🌱https://bit.ly/2Bq20vh   ⭐️วิไล วัชรชัยสิริกุล 23 พฤศจิกายน 2561 🌞 Line @nukbunchee   📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา 📌กฎหมายการกำหนดราคาโอนระหว่างนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน transfer pricing 📍พฤหัสบดี ที่ 6 ธันวาคม 2561 (จำนวน 2 รอบ) 🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2Osvoo1 🌹จองสัมมนาออนไลน์ […]
 • พรบ.แก้ไขประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 47 พ.ศ.2561 (กฎหมาย Transfer Pricing)
  In ข่าวชาวบัญชี
  🍏พรบ.แก้ไขประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 47 พ.ศ.2561 (กฎหมาย Transfer Pricing) 🍏 💥💥💥กฎหมายการกำหนดราคาโอนของกลุ่มธุรกิจที่มีความสัมพันธ์กัน ประกาศแล้ว พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 47) พ.ศ.2561 (การกำหนดราคาโอนของกลุ่มธุรกิจที่มีความสัมพันธ์กัน Transfer Pricing) ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว มีผลใช้กับรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป กฎหมายนี้มีผลต่อกลุ่มธุรกิจที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 1.ถือหุ้น/เป็นหุ้นส่วนในอีกนิติบุคคลหนึ่งตั้งแต่ 50% […]
 • ข้อสอบเก่า ประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย ครั้งที่ 6-11 ของสภาวิชาชีพบัญชี
  In ข่าวชาวบัญชี
  ข้อสอบเก่า ประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย ครั้งที่ 6-11 ของสภาวิชาชีพบัญชี 💥ดี สำหรับนักบัญชีที่ต้องการความเป็นเลิศในมาตรฐานการบัญชีซ้อมมือ https://bit.ly/2Dd96EU ⭐️ 12 พฤศจิกายน 2561 🌞 Line @nukbunchee   📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา 📌ทางเลือกในการบริหารจัดการภาษีซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าที่ดินรุ่นที่ 2 (ปรับปรุงหลักสูตร) 📍พฤหัสบดี-ศุกร์ที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2yahn9c 🌹จองสัมมนาออนไลน์ […]
 • กฎหมายการกำหนดราคาโอนระหว่างนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน (Transfer Pricing) เข้าสภาแล้ว 27 กันยายน 2561
  In ข่าวชาวบัญชี
  💸💸💸กฎหมายการกำหนดราคาโอนระหว่างนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน (Transfer Pricing) เข้าสภาแล้ว 27 กันยายน 2561  👍เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติผ่านความเห็นชอบร่างกฎหมายมาตรการป้องกันการกำหนดราคาโอนเพื่อถ่ายโอนกำไรระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน ขณะนี้อยู่ในขั้นประกาศใช้ กฎหมายนี้จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่รอบบัญชีในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป กฎหมายนี้จะมีผลต่อกลุ่มกิจการที่มีความสัมพันธ์ด้านทุน […]
 • ยกเลิกการยื่นแบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ (บช.1) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2561
  In ข่าวชาวบัญชี
  ยกเลิกการยื่นแบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ (บช.1) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 ที่มา : สำนักงาน ป.ป.ช. https://bit.ly/2qnRH4L ⭐️ วิไล วัชรชัยสิริกุล 2 พฤศจิกายน 2561 🌞 Line @nukbunchee   📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา 📌การวัดมูลค่าตามแนวทางของ TFRS รุ่น 2 📍อังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2y6rLyC 🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2Pg2Lf0 CPD/CPA บัญชี 6 ชม.   📌ทางเลือกในการบริหารจัดการภาษีซื้อ […]
 • กยศ. : กฎกระทรวงการขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงิน และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน และการชําระเงินคืนกองทุนของผู้กู้ยืมเงินพ.ศ. 2561
  In ข่าวชาวบัญชี
  กยศ. : กฎกระทรวงการขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงิน และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน และการชําระเงินคืนกองทุนของผู้กู้ยืมเงินพ.ศ. 2561 โดยทั่วไป ข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 32 (บุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และครอบครัว การกระทําอันเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลตามวรรคหนึ่ง หรือการนําข้อมูล ส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าในทางใดๆ จะกระทํามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย […]
 • โพสต์โซเชียลเหน็บแนมนายจ้าง ผิดอาญา อดค่าชดเชย (คำพิพากษาฎีกา ปี 2561)
  In ข่าวชาวบัญชี
  นายจ้างประกอบกิจการขายสินค้าและบริการผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ก ลูกจ้างโพสต์ ข้อความผ่านระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆ เช่น “มีชะนี เป้าต่่าเตี้ยเรี่ยดิน” วันๆ ไม่ท่าห่าไรแดกเงินเดือน ฟรีๆ ทุกๆ เดือน “หัวหรือท้ายที่คิดมาไม่ดี กูงง” เป็นความผิดร้ายแรง และเป็นการจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง ดาวน์โหลด คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3953/2561 http://legal.labour.go.th/2018/attachments/article/274/techno.pdf […]
 • ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม เหลือร้อยละ 7 อีก 1 ปีถึง 30 กันยายน 2562
  In ข่าวชาวบัญชี
  ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม เหลือร้อยละ 7 อีก 1 ปีถึง 30 กันยายน 2562 อนึ่ง ระยะเวลาตั้งต้นของพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 669ฯ ที่ระบุว่าใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 นั้นผิด ที่ถูกต้องคือ 1 ตุลาคม 2561 […]
 • รายละเอียดการยกเว้นเงินได้ค่าฝากครรภ์และคลอดบุตร (ท้องละไม่เกิน 60,000 บาท)
  In ข่าวชาวบัญชี
  รายละเอียดการยกเว้นเงินได้ค่าฝากครรภ์และคลอดบุตร (ท้องละไม่เกิน 60,000 บาท) ยกเว้นเงินได้  ค่าฝากครรภ์และคลอดบุตรตามที่จ่ายจริงไม่เกินท้องละ 60,000 บาท ใช้         สำหรับค่าฝากครรภ์และคลอดบุตรตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป  ข้อควรระวังอย่างยิ่งในการใช้สิทธิ (ย้ำๆๆ) ถ้าได้รับสวัสดิการฝากครรภ์คลอดบุตรอื่น ไม่ว่าจากภาครัฐหรือเอกชน เช่น สิทธิข้าราชการ ประกันสังคม หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สวัสดิการจากนายจ้าง ต้องนำมาหักออกจากยอดที่ได้รับยกเว้นเงินได้ของสรรพากรนี้ […]
 • มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ใช้ปี 2563
  In ข่าวชาวบัญชี
  มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ใช้ปี 2563 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน ใช้กับ รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ให้ถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไปเท่านั้น (flower)https://bit.ly/2QSLk5r มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน (flower)https://bit.ly/2xzf5jI มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 […]
 • มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ใช้ในปี 2561
  In ข่าวชาวบัญชี
  ดาวน์โหลดมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ใช้ในปี 2561  […]
 • ตัวอย่างการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และภาษีอากรในการจดทะเบียนที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
  In ข่าวชาวบัญชี
  […]
 • คู่มือ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและภาษีอากร การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
  In ข่าวชาวบัญชี
  […]
 • คำอธิบาย พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 จำนวน 286 หน้า จัดทำโดยกรมสรรพสามิต
  In ข่าวชาวบัญชี
  คำอธิบาย พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 จำนวน 286 หน้า จัดทำโดยกรมสรรพสามิต ดาวน์โหลด : https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298930.pdf […]
 • 🔥ตอน 3 : การบริหารเงินทุนที่ดีเป็นอย่างไรโดย ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ
  In ข่าวชาวบัญชี
  🔥ตอน 3 : การบริหารเงินทุนที่ดีเป็นอย่างไรโดย ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ 💡https://bit.ly/2KKNC7r 🏢เมื่อบริษัทมีรายได้หรือกำไรจะนำเงินไปชำระหนี้ หรือลงทุนอย่างเหมาะสมได้อย่างไร ? 📝ต้องดูตัวเลขใดบ้าง ? 💡#Key_Takeaways: – การลงทุนที่ดี คือ การลงทุนในสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น โรงงาน เครื่องจักร – อย่ามุ่งแค่ทำ Marketing เพื่อเพิ่มยอดขาย รักษาสมดุลเรื่องต้นทุน (Cost) ด้วย – แม้ธุรกิจมีกำไร แต่ต้องระวังสภาพคล่อง ❣️#ศัพท์น่ารู้ – […]
 • 🏢ตอนที่ 2: บริษัทกำลังเติบโตหรือไม่ สังเกตได้จากอะไร โดย ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ
  In ข่าวชาวบัญชี
  🏢ตอนที่ 2: บริษัทกำลังเติบโตหรือไม่ สังเกตได้จากอะไร โดย ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ SPACE by Chulalongkorn Business School 📍https://bit.ly/2tPpeqw 🗒เนื้อหา : – วิธีตรวจสอบว่า บริษัทกำลังเติบโตหรือไม่ – 3 ชีพจรที่สะท้อนการเติบโตของบริษัท 🗒จัดทำโดย SPACE by Chulalongkorn Business School พื้นที่เรียนธุรกิจทางออนไลน์ ⭐️วิไล วัชรชัยสิริกุล 12 กรกฎาคม 2561 🌞Line @nukbunchee […]
 • ตอนที่ 1: เข้าใจงบการเงินภายใน 2 นาที โดย ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ SPACE by Chulalongkorn Business School
  In ข่าวชาวบัญชี
  👍ตอนที่ 1: เข้าใจงบการเงินภายใน 2 นาที โดย ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ SPACE by Chulalongkorn Business School 👍https://bit.ly/2l5jZOQ 🗒เนื้อหา : – งบการเงินมีกี่ประเภท – คำศัพท์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินมีอะไรบ้าง – สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องดูในงบการเงิน 🗒The Essential SPACE : สกัดความรู้สำคัญทางธุรกิจให้เข้าใจง่าย จัดทำโดย SPACE by Chulalongkorn Business School พื้นที่เรียนธุรกิจทางออนไลน์ ⭐️วิไล วัชรชัยสิริกุล 12 กรกฎาคม 2561 🌞Line […]
 • ✏️กำไรทางบัญชี ต่างกับกำไรทางภาษีอย่างไร โดย ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ SPACE by Chulalongkorn Business School นำเสนอ วิดีโอสั้นๆ
  In ข่าวชาวบัญชี
  ✏️กำไรทางบัญชี ต่างกับกำไรทางภาษีอย่างไร โดย ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ SPACE by Chulalongkorn Business School นำเสนอ วิดีโอสั้นๆ 🔥ตอนที่ 4 กำไรทางบัญชี ต่างกับกำไรทางภาษีอย่างไร https://bit.ly/2LaPQJp ❓ทำไมกำไรทางบัญชีกับทางภาษี ถึงไม่เท่ากัน? กำไรทางบัญชี นำมาคำนวณภาษีเลยได้หรือไม่? #Key_Takeaways – ธุรกิจต้องเข้าใจเรื่องค่าใช้จ่ายต้องห้ามในการคำนวณทางภาษี – กำไรทางบัญชี -> ใช้หลักการบัญชีทั่วไป – รายได้ & กำไรทางภาษี อาจต่างกับทางบัญชี เนื่องจาก …. […]
 • 🔖ค่าใช้จ่ายในการขอหนังสือรับรอง
  In ข่าวชาวบัญชี
  🔖ค่าใช้จ่ายในการขอหนังสือรับรอง ที่มา : DBD BIT https://bit.ly/2zwhD5o 🌞วิไล วัชรชัยสิริกุล 10 กรกฎาคม 2561 ⭐️Line @nukbunchee […]
 • 📍 โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและค่าใช้จ่าย Update กรกฎาคม 2561
  In ข่าวชาวบัญชี
  📍 โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและค่าใช้จ่าย Update กรกฎาคม 2561 ⭐️วิไล วัชรชัยสิริกุล 10 กรกฎาคม 2561 🌞 Line @nukbunchee […]
 • 💡เฉลยข้อสอบ CPA วิชา AC1 เครดิต : อ.ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ CPA Solution
  In ข่าวชาวบัญชี
  💡เฉลยข้อสอบ CPA วิชา AC1 เครดิต : อ.ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ CPA Solution https://bit.ly/2NGwNrM ⭐️วิไล วัชรชัยสิริกุล 10 กรกฎาคม 2561 🌞Line @nukbunchee […]
 • 🗒ประกาศกรมศุลกากร 16 ฉบับ ประกาศกรมศุลกากร ที่ 31/2561 เรื่อง การนำของเข้ามาในราชอาณาจักรตามทางอื่นนอกจากทางอนุมัติ
  In ข่าวชาวบัญชี
  🗒ประกาศกรมศุลกากร 16 ฉบับ ประกาศกรมศุลกากร ที่ 31/2561 เรื่อง การนำของเข้ามาในราชอาณาจักรตามทางอื่นนอกจากทางอนุมัติ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/161/1.PDF ประกาศกรมศุลกากร ที่ 32/2561 เรื่อง การส่งของออกไปนอกราชอาณาจักรตามทางอื่นนอกจากทางอนุมัติ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/161/2.PDF ประกาศกรมศุลกากร ที่ 33/2561 เรื่อง การผ่อนผันให้จัดรวมรายการสินค้าในใบขนสินค้าขาเข้า http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/161/4.PDF ประกาศกรมศุลกากร […]
 • 👍 ติดต่อกรมพัฒน์ฯ ไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน
  In ข่าวชาวบัญชี
  👍 ติดต่อกรมพัฒน์ฯ ไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2561 การจดทะเบียนหรือติดต่อกรมพัฒนาธุรกิจด้วยตนเอง ไม่ต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน เพียงแสดงเอกสารตัวจริง หากจำเป็นต้องใช้ นายทะเบียนจะถ่ายเอกสารเองโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ส่วนการมอบอำนาจ ยังคงต้องเป็นไปตามระบบเดิม คือต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนที่รับรองลายมือชื่อ การยกเลิกดังกล่าว มาจากมตินโยบายการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับ Thailand 4.0 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 […]
 • การหักค่าใช้จ่าย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2560 เป็นต้นไป
  In ข่าวชาวบัญชี
  […]
 • 🔥เอกสารอบรม อนุสัญญาภาษีซ้อน ✏️จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561
  In ข่าวชาวบัญชี
  🔥เอกสารอบรม อนุสัญญาภาษีซ้อน ✏️จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 👏ลิขสิทธิ์ คุณสมรัฐ พันธ์อุไร นักวิชาการภาษีชำนาญการพิเศษ กองวิชาการแผนภาษี กรมสรรพากร 1. หลักการจัดเก็บภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร http://www.dbd.go.th/ewtadmin/ewt/dbdweb56/download/article/article_20180702154725.pdf 2. อนุสัญญาระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น http://www.dbd.go.th/ewtadmin/ewt/dbdweb56/download/article/article_20180702154815.pdf 3. […]
 • 👏 มติครม.ขยายเวลาเก็บ VAT% อีก 1 ปี
  In ข่าวชาวบัญชี
  ตั้งแต่ใช้ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 มกราคม 2535 เป็นต้นมา แม้ในประมวลรัษฎากรจะกำหนดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มสูงสุดที่จัดเก็บได้ คือ ร้อยละ 10 แต่ในความเป็นจริงจะจัดเก็บเพียงร้อยละ 7 (รวมภาษีท้องถิ่น) มาโดยตลอด 🍎รายละเอียดเพิ่มเติม : https://goo.gl/5wjJA7 ⭐️ วิไล วัชรชัยสิริกุล 5 กรกฎาคม 2561 🌞 ข่าว Line @nukbunchee […]
 • 👏โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา Update กรกฎาคม 2561
  In ข่าวชาวบัญชี
  👏โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา Update กรกฎาคม 2561 ⭐️วิไล วัชรชัยสิริกุล 3 กรกฎาคม 2561 🌞ข่าว Line @nukbunchee […]
 • ⚽️กรณีศึกษาที่น่าติดตาม GGC : บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) สต๊อกหาย 2,100 ล้านบาท ใครต้องรับผิดชอบ
  In ข่าวชาวบัญชี
  ⚽️กรณีศึกษาที่น่าติดตาม GGC : บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) สต๊อกหาย 2,100 ล้านบาท ใครต้องรับผิดชอบ อ่านต่อ https://bit.ly/2KDIn8u ⭐️วิไล วัชรชัยสิริกุล 2 กรกฎาคม 2561 🌞Line @nukbunchee   […]
 • ❗️❗️กรมสรรพากรปิดระบบ ยื่นแบบเสียภาษีทางอินเตอร์เน็ต วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายนถึง 2 กรกฎาคม 2561
  In ข่าวชาวบัญชี
  ❗️❗️กรมสรรพากรปิดระบบ ยื่นแบบเสียภาษีทางอินเตอร์เน็ต วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายนถึง 2 กรกฎาคม 2561 ที่มา : กองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ https://bit.ly/2KeByuM […]
 • 🔥ยกเว้นภาษีเงินได้ค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร ท้องละไม่เกิน 60,000 บาท
  In ข่าวชาวบัญชี
  🔥ยกเว้นภาษีเงินได้ค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร ท้องละไม่เกิน 60,000 บาท 👌กฎกระทรวง ฉบับที่ 338 พ.ศ. 2561 ให้เพิ่มเป็น (99) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตรของผู้มีเงินได้หรือคู่สมรสเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 60,000 บาท สำหรับการตั้งครรภ์แต่ละคราวต่อปี อ่านต่อ https://bit.ly/2lG2uVK ⭐️วิไล วัชรชัยสิริกุล 28 มิถุนายน 2561 🌞Line @nukbunchee […]
 • 😍9 วิธีถนอมดวงตา เมื่อจ้องหน้าจอนานๆ
  In ข่าวชาวบัญชี
  😍9 วิธีถนอมดวงตา เมื่อจ้องหน้าจอนานๆ ✅ 1.กระพริบตาถี่ๆ ✅ 2.ใช้น้ำตาเทียม ✅ 3.ใส่แว่น ✅ 4.ควรนั่งให้ห่างจากจออย่างน้อย 2 ฟุต หรือให้สามารถเอื้อมมือไปแตะหน้าจอได้พอดี ✅ 5.ปรับความสว่างของหน้าจอให้เหมาะสม ✅ 6.จัดแสงในสภาพแวดล้อมให้พอเหมาะ ✅ 7.พักสายตาทุกๆ 20 นาที ✅ 8.ปรับขนาดตัวหนังสือให้ใหญ่ขึ้น ✅ 9.อย่าปล่อยให้จอมีฝุ่นเขรอะ ที่มา : ชัวร์ก่อนแชร์ : สํานักข่าวไทย TNAMCOT ⭐️วิไล วัชรชัยสิริกุล 27 มิถุนายน 2561 🌞Line @nukbunchee […]
 • การเตรียมตัว ก่อนขึ้นเครื่องบิน เพื่อประหยัดเวลา
  In ข่าวชาวบัญชี
  ✈️การเตรียมตัว ก่อนขึ้นเครื่องบิน เพื่อประหยัดเวลา ที่มา : มติชน https://bit.ly/2KnDZdW AOT https://bit.ly/2KoHr89 ⭐️วิไล วัชรชัยสิริกุล 25 มิถุนายน 2561 🌞Line @nukbunchee   […]
 • 🏢กมธ. มีมติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใช้ปี 2562 เพราะหน่วยงานปฏิบัติมีความพร้อมแล้ว
  In ข่าวชาวบัญชี
  🏢กมธ. มีมติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใช้ปี 2562 เพราะหน่วยงานปฏิบัติมีความพร้อมแล้ว ที่มา : โพสต์ทูเดย์ https://bit.ly/2KjuFnO ⭐️วิไล วัชรชัยสิริกุล 25 มิถุนายน 2561 🌞Line @nukbunchee   […]
 • เพิ่มหักลดหย่อนลูกคนที่ 2 เป็นต้นไป หักได้คนละ 60,000 บาท
  In ข่าวชาวบัญชี
  🍎เพิ่มหักลดหย่อนลูกคนที่ 2 เป็นต้นไป หักได้คนละ 60,000 บาท 👏 ร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรฯ มาตรการภาษีส่งเสริมให้มีบุตรมากกว่า 1 คน จะเข้าสภาฯ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 นี้ เป็นวาระ “เรื่องด่วน” 👌ใช้สำหรับบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้มีเงินได้หรือคู่สมรส คนแรกหักลดหย่อนได้ 30,000 บาท คนที่สองเป็นต้นไปหักได้คนละ 60,000 บาท สำหรับบุตรที่เกิดตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป ⭐️ วิไล วัชรชัยสิริกุล 25 มิถุนายน 2561 🌞 ข่าว Line @nukbunchee […]
 • 💌 ข่าวสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว : ลดการใช้ถุงพลาสติก ไม่รับถุงพลาสติก ได้อะไรบ้าง
  In ข่าวชาวบัญชี
  💌ข่าวสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว : ลดการใช้ถุงพลาสติก ไม่รับถุงพลาสติก ได้อะไรบ้าง ที่มา : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม https://bit.ly/2McRCd9 ⭐️วิไล วัชรชัยสิริกุล 21 มิถุนายน 2561 🌞Line @nukbunchee […]

ประกาศกรมศุลฯ ลด/ยกเว้นอากรตาม FTA หรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศทางด้านเศรษฐกิจ ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ 12 พ.ย. 2560 รวม 18 ฉบับ

ประกาศกรมศุลฯ ลดหรือยกเว้นอากรตาม FTA หรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศทางด้านเศรษฐกิจ ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ 12 พ.ย. 2560 รวม 18 ฉบับ

 ประกอบด้วย 

พหุภาคี ประกอบด้วย

1. อาเซียน  158/2560 https://goo.gl/37kb9v
2. อาเซียน-จีน 159/2560 https://goo.gl/xLqTMy
3. อาเซียน-ญี่ปุ่น 160/2560 https://goo.gl/K5t1SD
4. อาเซียน-เกาหลี 161/2560 https://goo.gl/TX4Kc9
5. อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ 162/2560 https://goo.gl/e3eeT9
6. อาเซียน-อินเดีย 163/2560 https://goo.gl/StvmiS

ทวิภาคี

7. ไทย-สิงคโปร์ 149/2560 https://goo.gl/uTKxh7
8. ไทย-จีน  150/2560 https://goo.gl/Y7TWSk
9. ไทย-ออสเตรเลีย 151/2560 https://goo.gl/jWsdDr
10. ไทย-นิวซีแลนด์ 152/2560 https://goo.gl/YzFuWZ
11. ไทย-อินเดีย 153/2560 https://goo.gl/TBBUKq
12. ไทย-ญี่ปุ่น 155/2560 https://goo.gl/Jksgk3
13. ไทย-เปรู 156/2560 https://goo.gl/8z3vfU
14. ไทย-ชิลี 157/2560 https://goo.gl/xrscWW
15. ไทย-ลาว 167/2560 https://goo.gl/CDqpVF

อื่นๆ

16.  WTO  องค์การการค้าโลก (World Trade Organization) 164/2560 https://goo.gl/JQHD5X
17. GSTP ประเทศกำลังพัฒนา (The Global System of Trade Preferences Among Developing Countries: 165/2560 https://goo.gl/c8jcHA
18. DFQF การยกเว้นอากร (Duty Free Quota Free) ให้แก่ประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด (Least Developed Countries: LDCs) 166/2560 https://goo.gl/p1LTQ8


วิไล วัชรชัยสิริกุล  Line @nukbunchee

14/11/2560