No Comments

🔥🔥🔥กกร.ชง กกบ. เลื่อนใช้ “IFRS9″ไปปี 65
ที่มา ข่าวหุ้น วันที่ 7 มิถุนายน 2561
อ่านต่อ: https://www.kaohoon.com/content/229320
• กกบ. หมายถึง อ่านเพิ่มเติม: https://goo.gl/HoadgL
————————————————
⭐️วิไล วัชรชัยสิริกุล 7 มิถุนายน 2561
🌞ข่าว Line @nukbunchee

Related posts: