No Comments

😍9 วิธีถนอมดวงตา เมื่อจ้องหน้าจอนานๆ
✅ 1.กระพริบตาถี่ๆ
✅ 2.ใช้น้ำตาเทียม
✅ 3.ใส่แว่น
✅ 4.ควรนั่งให้ห่างจากจออย่างน้อย 2 ฟุต หรือให้สามารถเอื้อมมือไปแตะหน้าจอได้พอดี
✅ 5.ปรับความสว่างของหน้าจอให้เหมาะสม
✅ 6.จัดแสงในสภาพแวดล้อมให้พอเหมาะ
✅ 7.พักสายตาทุกๆ 20 นาที
✅ 8.ปรับขนาดตัวหนังสือให้ใหญ่ขึ้น
✅ 9.อย่าปล่อยให้จอมีฝุ่นเขรอะ

ที่มา : ชัวร์ก่อนแชร์ :
สํานักข่าวไทย TNAMCOT

⭐️วิไล วัชรชัยสิริกุล 27 มิถุนายน 2561
🌞Line @nukbunchee

Related posts: