No Comments

2561  นิรโทษกรรมภาษีกิจการ SMEs ไม่ตรวจสอบภาษีสรรพากรย้อนหลัง
(หนึ่งในแผนปฏิรูปกฎหมายภาษี)

เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เข้าสู่ระบบและมีการปรับโครงสร้างทางภาษีและการทำบัญชีให้ถูกต้อง

อ่านเพิ่มเติมคลิ๊ก

 

Related posts:

Leave a Reply