นที No Comments

26 กรกฎาคม 2560 นี้ กฎหมาย กยศ. ฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้
นายจ้างต้องหักเงินลูกจ้างที่เป็นลูกหนี้ กยศ. นำส่งสรรรพากร ตามหลักเกณฑ์ที่สรรพากรกำหนด…
**นายจ้างที่ไม่ได้หัก ถูกปรับร้อยละ 2 ต่อเดือน ถูกลงโทษมากกว่าลูกจ้างที่กู้เงิน กยศ 
….นี่เป็นตัวอย่างกฎหมายที่รัฐออกโดยไม่สอดคล้องกับหลักความเป็นธรรม นายจ้าง**ถูกปรับร้อยละ 24 ต่อปี ในขณะที่ดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 1.5 ต่อปี และถูกลงโทษหนักกว่าตัวผู้กระทำความผิดเอง เวรกรรม
ขณะนี้ ยังไม่มีหลักเกณฑ์ของสรรพากรเผยแพร่ออกมา ติดตามกันต่อไป ว่าจะมีมาตรการเยียวยานายจ้างหรือไม่ อย่างไร จากการไม่พร้อมในการให้ข้อมูลข่าวสารวิธีการนำส่งต่อนายจ้าง

Related posts:

Leave a Reply