นที No Comments

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา

เรื่อง “ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย และคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน

 (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560)”

ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560

อ่านรายละเอียดได้ที่ https://www.tmd.go.th/warningwindow.php?wID=6049

Related posts:

Leave a Reply