นที No Comments

e-Tax Invoice by Email

  1. ระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice by Email พ.ศ.2560 :    เผยแพร่: 27 มี.ค. 2560
  2. คู่มือผู้ประกอบการในการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีผ่านระบบ e-Tax Invoice by Email : เผยแพร่: 7 มี.ค. 2560
  3. Presentation ที่ใช้ใน Workshop e-Tax Invoice by Email : เผยแพร่: 19 มิ.ย. 2560
  4. เอกสารเผยแพร่ การพัฒนาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ PDF/A-3 : อยู่ระหว่างปรับปรุง
  5. คู่มือโปรแกรมจัดเตรียมใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ PDF/A-3 (PC) : เผยแพร่: 30 มิ.ย. 2560
  6. คู่มือโปรแกรมจัดเตรียมใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ PDF/A-3 (Mobile) : อยู่ระหว่างปรับปรุง
  7. คู่มือการใช้งาน Web Validation เพื่อพิสูจน์ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์: เผยแพร่: 19 มิ.ย. 2560

ที่มา / ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่  https://etax.teda.th/download.php

 

Related posts:

Leave a Reply