Admin4 No Comments

🏘🏡ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

บ้านที่อยู่อาศัยหลังหลักที่จะได้รับยกเว้นภาษี 50 ล้านบาท

ที่เจ้าของต้องมีชื่อในทะเบียนบ้าน💢 เพียงมีชื่อ แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าบ้าน

💢เจ้าบ้านที่ไม่ใช่เจ้าของ ก็ไม่มีหน้าที่เสียภาษีเช่นกัน

#ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 

21 กุมภาพันธ์ เวลา 19:41 น. ·

🗳: พฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 14:20 น.

คุณ Triple P Lertsupraporn

เรียน ท่านอาจารย์สุเทพ ที่เคารพ -ขอเรียนถามประเด็นปัญหา ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่จะมีผลบังคับใช้ ประเด็น ปัญหา ดังนี้ 1. บริษัทฯ เช่าที่ดินกรรมการ และสร้างสำนักงาน บนที่ดินกรรมการ กำหนดสัญญาเช่า 10 ปี และยกกรรมสิทธิ์ให้กรรมการ โดยมีราคาประเมิน 50 ลบ. เมื่อครบสัญญาเช่า สำนักงานดังกล่าว มีชื่อกรรมการ เป็นเจ้าบ้าน 2. กรรมการยังมีบ้านพักอาศัย อีก 1 หลัง ซึ่งมีชื่อกรรมการเป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามโฉนด แต่มีบุตรชาย เป็นเจ้าบ้าน โดยมีราคาประเมิน 40 ลบ. จากประเด็นปัญหาทั้ง 2ข้อ หากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีผลบังคับใช้ในปี 2563 จริง คำถาม 1. บ้านหลังหลัก ของกรรมการท่านนี้ ยึดถือตามมูลเหตุข้อไหน ในการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ครับ

  1. จะถือว่ากรรมการท่านนี้มี่บ้านพักอาศัย มากกว่า 1 หลัง ได้หรือไม่หรือ บ้านพักอีกหลัง เป็นภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่บุตรชายต้องรับผิดชอบ ครับ
  2. แนวทางการวางแผนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกรรมการ ท่านนี้ ที่ถูกต้องครับ

🙏🏻ขออนุญาตขอคำแนะนำและความช่วยเหลือ จากอาจารย์เพื่อเป็นความรู้ด้วยครับ

สุเทพ พงษ์พิทักษ์

 

🏠วิสัชนา:

  1. บ้านหลังหลัก ของกรรมการท่านนี้ ต้องเป็นเจ้าของบ้านและที่ดิน และมีชื่ออยุ่ในทะเบียนบ้าน จะได้รับยกเว้นภาษีของมูลค่าในส่วนที่ไม่เกิน 50 ล้านบาท
  2. จะถือว่ากรรมการท่านนี้มี่บ้านพักอาศัย เพียงหลังเดียวอีกหลังหนึ่งเป็นสำนักงาน เพื่อใช้ในการทำพาณิชยกรรม
  3. กรรมการควรย้ายชื่อเข้าไปอยู่ในทะเบียนบ้านพักอาศัย เพือ่การได้รับยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ปล. ขอท่านผู้รู้ผู้มีประสบการณ์ ช่วยแสดงความเห็นด้วย

 

📌วิไล วัชรชัยสิริกุล เห็นด้วยตามที่อาจารย์ตอบทั้ง 3 ข้อค่ะ

ขออนุญาตเพิ่มเติม เรื่องเจ้าบ้านในทะเบียนบ้าน

การเป็นเจ้าบ้านไม่ใช่เจ้าของเสมอไป กฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเก็บจากเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคม ของปี ..บ้านหลังหลัก เจ้าของต้องมีชื่อในทะเบียนบ้าน แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าบ้าน

 

…ดังนั้นกรณีนี้ กรรมการควรย้ายชื่อเข้ามาในทะเบียนบ้านที่พักอาศัยก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563

… ในส่วนอาคารสำนักงาน เป็นการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอื่น อัตราภาษี มูลค่า(ราคาประเมิน) 50 ล้านแรกเสียภาษีอัตรา 0.3%

— ถ้าสัญญาเช่าเดิมระบุให้ผู้เช่าออกภาษีโรงเรือนและที่ดินแทนผู้ให้เช่า ควรแก้ไขสัญญา

📌ที่มา เพจ อ.สุเทพ พงษ์พิทักษ์ https://bit.ly/2EqTSwf

 

⭐คุณได้รับคำเชิญสู่ห้องแชท “นักบัญชีดอทคอม”

https://line.me/ti/g2/uqHEoqLPD0PbfAEqA2PEu62wX0ACeSDgD2jyPcLCKLUjEgBoqVl91d9ntcrQ5B-s

 

📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา

🏘ทางเลือกในการบริหารจัดการภาษีการซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าที่ดิน รุ่น 2

📍วันที่ 18-19 มีนาคม 2562 **ร.ร.เอเชีย

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2UFFllG

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2SpqKNE

CPD/CPA อื่นๆ 12 ชม.

********************************

⛵เจาะลึกประเด็นสำคัญ กฎหมายแรงงานใหม่ ภาคปฏิบัติ รุ่น 2

📍 วันที่ 21 มีนาคม 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2LNfchz

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2VqKbEo

CPD/CPA อื่นๆ 6 ชม.

🌟โปรโมชั่น 🌟สมัครอบรมเป็นคู่ได้รับส่วนลด<<คู่ละ 1000 บาท>> (ออกใบกำกับภาษีใบเดียวกัน)

********************************

⛵เจาะลึกกฎหมายและภาษีเงินปันผล เงินสำรอง และส่วนแบ่งกำไร

📍 วันที่ 26 มีนาคม 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2Vp06lS

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2TjuMHT

CPD/CPA อื่นๆ 6 ชม.

********************************

🏘ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับการทำบัญชี รุ่น1

📍 วันที่ 18-19 เมษายน 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2GM1PP3

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2TePeJY

CPD/CPA รออนุมัติ

🌟พิเศษ🌟จองและชำระเงินเงินภายในวันที่ 17 มีนาคม 2562 ลดท่านละ 500 บาท

💥แถมฟรี💥 โปรแกรมคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (excel)

Related posts: