อภิชา No Comments

เทปสัมมนา พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 จัดโดย กรมศุลกากร

เทปสัมมนา พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560

พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป และโดยที่มีผลยกเลิกพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 และกฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวข้องรวม 24 ฉบับ จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง

โครงการสัมมนาหลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติศุลกากรฉบับใหม่” ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560
ตอนที่ 1/4 https://goo.gl/WmNM1f

ตอนที่ 2/4  https://goo.gl/pz53Fm

ตอนที่ 3/4 https://goo.gl/E26iJU

ตอนที่ 4/4 https://goo.gl/ffjwne

วิไล วัชรชัยสิริกุล นักบัญชีดอทคอม รวบรวม

ติดตามข่าวบัญชี ภาษี กฎหมายธุรกิจฟรี ที่  Line  @nukbunchee