No Comments

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2560 รวมคำถาม ถามบ่อย โดยกรมสรรพากร

🌞 ข่าว Line @nukbunchee
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2560 รวมคำถาม ถามบ่อย โดยกรมสรรพากร
1.คำถาม-ถามบ่อย
2.การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
3.ร้อยเรื่องลดหย่อน
4.มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี
5.การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
6.สรุปการหักลดหย่อนและยกเว้นภาษีเพื่อการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
7.อัตราภาษี PIT ปีภาษี 2560 ที่จะต้องยื่นรายการในปี พ.ศ.2561 เป็นต้นไป
รายละเอียดทั้งหมด https://goo.gl/rVDMBU
⭐️ วิไล วัชรชัยสิริกุล 14 กุมภาพันธ์ 2561

No Comments

DTA ไทยกับกลุ่ม AEC ถึงปัจจุบันมีรวม 8 ประเทศ ได้แก่

DTA ไทยกับกลุ่ม AEC ถึงปัจจุบันมีรวม 8 ประเทศ ได้แก่ 
1. Indonesia
2. Laos
3. Malaysia
4. Myanmar
5. Philippines
6. Singapore
7. Vietnam
8. Cambodia (ล่าสุด เริ่ม 1 มกราคม 2561)
อนุสัญญาภาษีซ้อน ประเทศที่ 1-7 http://www.rd.go.th/publish/48008.0.html
อนุสัญญาภาษีซ้อน ไทย กัมพูชา https://goo.gl/8ecnSX
** สำหรับประเทศที่ไทยยังไม่มี DTA คือ บรูไน
 วิไล วัชรชัยสิริกุล 8 กุมภาพันธ์ 2561

No Comments

DBD e-Filing คู่มือการเตรียมส่งงบการเงิน ปี 2560 และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

DBD e-Filing คู่มือการเตรียมส่งงบการเงิน ปี 2560 และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 
🔹การเตรียมงบการเงินแบบ XBRL in Excel คลิก http://efiling.dbd.go.th/efiling-docume…/ExcelXBRLManual.pdf
🔹การเตรียมงบการเงินแบบ e-Form คลิก http://efiling.dbd.go.th/efiling-documents/EformManual.pdf
🔹การนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นแบบ Excel คลิก
http://efiling.dbd.go.th/efiling…/ShareholderExcelManual.pdf
ที่มา page DBD BIT
 วิไล วัชรชัยสิริกุล 1 กุมภาพันธ์ 2561

No Comments

CIT corporate income tax (ภาษีเงินได้นิติบุคคลฉบับภาษาอังกฤษ) เอกสารกรมสรรพากร เผยแพร่เมื่อ พ.ค.2560

ข่าว Line @nukbunchee
CIT corporate income tax
(ภาษีเงินได้นิติบุคคลฉบับภาษาอังกฤษ) เอกสารกรมสรรพากร เผยแพร่เมื่อ พ.ค.2560
คลิ๊ก http://download.rd.go.th/fileadmin/download/insight_pasi/cit-2017.pdf
วิไล วัชรชัยสิริกุล 26 มกราคม 2561

No Comments

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สิทธิและหน้าที่ โตแล้ว..เราต้องรู้และเข้าใจ

ข่าว Line @nukbunchee
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สิทธิและหน้าที่ โตแล้ว..เราต้องรู้และเข้าใจ
เป็นคำอธิบายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2560 ที่ง่ายๆ และแสดงรายการหักค่าใช้จ่ายตามอัตราใหม่และลดหย่อนถูกต้องชัดเจน(ได้อ่าน info graphic บางรูป เขียนไม่ถูกต้องเสียทีเดียว)
คลิ๊ก http://download.rd.go.th/…/insight_pa…/personalincome_60.pdf
วิไล วัชรชัยสิริกุล 26 มกราคม 2561

 

No Comments

พบ ETDA ที่งาน ASIA DIGITAL EXPO 2018 พร้อมให้คุณเปิดโลกเรื่อง e-Tax Invoice by Email

พบ ETDA ที่งาน ASIA DIGITAL EXPO 2018
พร้อมให้คุณเปิดโลกเรื่อง e-Tax Invoice by Email 
25-27 มกรานี้ ที่ศูนย์ฯ สิริกิติ์
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่
http://event.expopass.co/accounts/login/ADE/

No Comments

มติคณะกรรมการค่าจ้าง เผยผลปรับค่าจ้างปี 2561 แบ่งเป็น 7 ระดับ ปรับขึ้น 8-22 บาท

มติคณะกรรมการค่าจ้าง เผยผลปรับค่าจ้างปี 2561 แบ่งเป็น 7 ระดับ ปรับขึ้น 8-22 บาท 
-สูงสุดภูเก็ต ชลบุรี ระยอง 330 บาท 
-ต่ำสุด 3 จังหวัดชายแดนใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 308 บาท 
– กรุงเทพและปริมณฑล 325 บาท 
กระทรวงแรงงาน สรุปผลรายงานรัฐมนตรีแรงงาน จากนั้นเสนอ ครม.พิจารณาก่อนประกาศมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2561
” อ่านต่อได้ที่ : https://goo.gl/a6cJ4r
ที่มา เพจการเงินธนาคาร
วิไล วัชรชัยสิริกุล 18 มกราคม 2561

No Comments

คลังมั่นใจ ใช้ภาษีที่ดิน 1 ม.ค. 62

คลังมั่นใจ ใช้ภาษีที่ดิน 1 ม.ค. 62
/10 ตุลาคม 2560

แหล่งข่าวจากนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า การพิจารณาร่างพ.ร.บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งคณะกรรมาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวาระ 2 มีการขยายระยะเวลาออกไป 60 วันถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2560 จะส่งให้ สนช.พิจารณาในวาระที่ 3 ได้ก่อนสิ้นปี กระทรวงการคลังคาดว่ากฎหมายจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561

สำหรับความคืบหน้าล่าสุดของร่างกฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประกอบด้วย 
– ลดการยกเว้นภาษีเพื่อการอยู่อาศัย จากราคาประเมินไม่เกิน 50 ล้าน เหลือ 20 ล้าน ที่ดินเพื่อการเกษตรยังคงยกเว้น ไม่เกิน 50 ล้านบาทเหมือนเดิม
– ที่ดินเพื่อการพาณิชย์ มีอัตราการจัดเก็บแบบขั้นบันได เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs ขนาดเล็กมีภาระภาษีน้อยกว่าผู้ประกอบการรายใหญ่
– ยกเว้นหรือบรรเทาภาระภาษีให้กับผู้ประกอบการบางประเภท เช่น โรงเรียน สถานศึกษาเอกชนโรงพยาบาลเอกชน สนามกีฬาของเอกชน นิคมอุตสาหกรรม ซึ่งออกเป็นกฎหมายลูก
กระทรวงการคลังคาดว่า ภาษีที่ดินเพื่อการพาณิชย์จะมีสัดส่วนการจัดเก็บถึง 90 เปอร์เซ็นต์ส่วนส่วนภาษีเพื่อที่อยู่อาศัยและการเกษตรจะมีสัดส่วนเพียง 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น 
ส่วนเพดานอัตราภาษี กระทรวงการคลังได้เสนออัตราเพดานภาษีแบ่งเป็น 4 ประเภทได้แก่ 
1. ที่ดินเพื่อการเกษตร เพดานภาษี 0.2% และให้เว้นภาษีที่ดินไม่เกิน 50 ล้าน 
2. ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยอัตราเพดานภาษี 0.5% 
3. ที่ดินเพื่อการพาณิชย์อัตราเพดานภาษีไม่เกิน 2 เปอร์เซ็นต์
4. ที่ดินว่างเปล่าอัตราเพดานภาษีไม่เกิน 2 เปอร์เซ็นต์หากที่ดินไม่ได้ใช้ประโยชน์จากเก็บเพิ่ม 0.5% ทุก 3 ปีแต่ไม่เกิน 5%
ที่มา : https://www.posttoday.com/economy/finance/519367

No Comments

มติชน สัมมนาฟรี “อีอีซี แม่เหล็กเศรษฐกิจไทยเชื่อมโลก”

มติชน สัมมนาฟรี “อีอีซี แม่เหล็กเศรษฐกิจไทยเชื่อมโลก”
วันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 8.30-12.30 น.
จองสัมมนาฟรีที่ : http://www.foloart.com/eec2017/
=========================

 

No Comments

มาฝึก “พูดอังกฤษได้เป๊ะเวอร์” กันไหม

มาฝึก “พูดอังกฤษได้เป๊ะเวอร์” กันไหม

เผยบัณฑิตเวียดนามตกงานพุ่ง 17% มหาวิทยาลัยปรับตัวผลิตบุคลากรทักษะสูงไม่ทัน ประเทศเสี่ยงติดกับดักรายได้ปานกลาง

(ที่มา โพสต์ทูเดย์ วันที่ 22 สิงหาคม 2560)

มี App สอนการออกเสียงภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ A -Z ของ อาจารย์ Adam Bradshaw

ชื่อแอ๊พ พูดอังกฤษได้เป๊ะเวอร์ ซึ่งเป็น Application ใช้ร่วมกับหนังสือ แต่เปิดให้ลงโปรแกรมฟังฟรีได้